3.08.22

 

Kohaliku omavalitsuse arengudokumentide seosed joonisena 

Allikas: Rahandusministeerium: Kohaliku omavalitsuse arendustegevus.

 

Jõelähtme valla arengudokumendid

Jõelähtme valla põhimäärus (Volikogu määrus, 25.01.2021)

Jõelähtme valla avatud valitsemise tegevuskava (Vallavalitsuse otsus nr 46, 10.11.22)

 

Kehtiv Jõelähtme valla arengukava:

Jõelähtme valla arengukava aastateks 2021-2027 (Volikogu määrus 14.10.2021 nr 83)

 

Valdkondlikud arengukavad:

 

Hallatavate asutuste arengukavad:

 

UUE Jõelähtme valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2027 koostamine

 

2023 aasta uue arengukava protsessi tegevused  (eestvedajateks DD StratLab ja arengukava juhtrühm):

 • Jaanuar-veebruar'23: töö valdkondlikes töörühmades (tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamine);
 • Jaanuar' 23: Info valla arengukava koostamise protsessist vallavalitsuse infokirjas (22.12-11.01.23) ja infokirjas (12.01-25.01.23);
 • 24.01.23DD StratLab'i ning valla uue arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek;
 • Jaanuar '23: DD StratLabi kohtumised Loo aleviku ja Kostivere aleviku eestseisustega, valla uue arengukava dokumendi jaoks sisend alevike arengukavade kohta;
 • Märts-aprill'23: valla arengukava dokumendi valmimine avalikuks tagasisidestamiseks;
 • Mai'23: valla uue arengukava vastuvõtmine.

 

2022 aasta uue arengukava protsessi tegevused  (eestvedajateks DD StratLab ja arengukava juhtrühm):

 • 12.05.22: Vallavanema ülevaade uue arengukava ja üldplaneeringu koostamisest ning  tegevusplaanist volikogu istungil;
 • Mai' 22: Info Jõelähtme valla arengukava ja üldplaneeringu koostamisest vallavalitsuse infokirjas (12.-24.05.22);
 • Mai' 22: Info uue valla arengukava koostamisest valla ajalehes;
 • 7.06.22: Uue arengukava ja eelarvestrateegia sisu ja tegevuste ülevaade vallavolikogu arengu- ja rahanduskomisjonile;
 • Juuni '22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (25.05-8.06.22) ja valla ajalehes;
 • 16.06.22 Volikogu otsus: Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine;
 • 28.06.22: Valla üldplaneeringu arenguseminaril üldplaneeringu, arengukava koostamise ja Loo liiklusuuringu tulemuste tutvustus, Loo koolis;
 • Juuli '22: Info valla arengukava koostamisest valla ajalehes;
 • 28.06-18.07.22: Riigihanke läbiviimine (RHR 252063) Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise hankepartneri leidmiseks;
 • 28.07.22 Vallavalitsuse korraldus: RH 252063 Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks parima pakkuja edukaks tunnistamine;
 • 15.08.22: RH 252063 võitjaga, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis'ega (DD StratLab) hankelepingu (nr 2-12.7/245) sõlmimine;
 • 22.08.22 käskkiri: Uue valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi juhtimiseks ning hankelepingu täitmiseks juhtrühma moodustamine;
 • August' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (10.06-24.08.22) ja valla ajalehes;
 • 5.09.22: Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • September' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (26.08-7.09.22), samuti vallavalitsuse infokirjas (8.09-28.09.22) ja valla ajalehes;
 • 29.09 - 29.10.22: uue arengukava ideede ja arvamuste koondamiseks avalik küsitlus valla elanikele. Küsitlusele saab vastata nii valla veebilehel kui paberil (vallalehes). Paberil täidetud küsitlusvormi saab tuua Loo-, Kostivere-, Jõelähtme-, Neeme- ja Kaberneeme raamatukogudesse või täita seal kohapeal;
 • Oktoober' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (29.09-18.10.22) ja valla ajalehes;
 • 31.10.22 - 3.11.22: avalikud valdkondlike ja kandi-põhiste kaasamisgruppidega kohtumised-kaasamistöötoad. Kaasamisseminaride infot vaata SIIT. (Seminare viivad läbi arengukava koostamise partnerid DD StratLabist):
  • 31. oktoobri kaasamistöötoad:

   12.00 –15.00 Kostivere kultuurimõis - Kultuur, sport ja vaba aeg

   15.00 –18.00 Jõelähtme rahvamaja - Haridus

   17.00 –20.00 Kostivere kultuurimõis - Kostivere kant (sh Kostivere, Aruaru, Haljava, Jägala, Sambu)

  • 1. novembri kaasamistöötoad:

   10.00 –13.00 Kostivere kultuurimõis - Noorsootöö

   14.00–17.00 Jõelähtme rahvamaja - Keskkond, kliima, ringmajandus ja keskkonnahäiringud

   17.00–20.00 Loo koolimaja - Loo kant (sh Loo alevik, Iru, Liivamäe, Nehatu)

  • 2. novembri kaasamistöötoad:

   10.00 –13.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Avalik ruum, kommunaal- ja elamumajandus, taristu, ligipääsetavus ja liikuvus 

  • 17.00–20.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Muuga kant (sh Uusküla, Kallavere, Saviranna, Ülgase, Kostiranna)

  • 17.00–20.00 Jõelähtme vallavalitsus (vallavanema kabinet) - Turvalisus (vabatahtlik pääste, tuletõrje jne)

  • 3. novembri kaasamistöötoad:

   10.00–13.00 Jõelähtme rahvamaja - Ettevõtlus, turism ja väikesadamad

   10.00–13.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Sotsiaalkaitse ja tervis

   17.00–20.00 Neeme rahvamaja - Neeme kant (sh Neeme, Ihasalu, Haapse, Kaberneeme, Jõesuu, Jägala-Joa, Koogi, Kullamäe, Ruu, Koipsi, Rammu, Rohusi)

   17.00–20.00 Jõelähtme rahvamaja - Rebala kant (sh Jõelähtme, Rebala, Manniva, Võerdla, Vandjala, Saha, Parasmäe, Loo küla, Maardu, Koila)

 • November' 22: Info valla arengukava ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (19.10-2.11.22), infokirjas (3.11-23.11.22) ja valla ajalehes;
 • 29.11.22: Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • Detsember' 22: töö valdkondlikes töörühmades (tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamine);
 • Detsember' 22: Info valla arengukava ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (24.11.-21.12.22) ja valla ajalehes.

 

 

Uue arengukava koostamise üldine protsess joonisel (sügis 2022 - kevad 2023)

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).

 

Uue arengukava täpsustatud tegevuskava joonisel (sügis 2022 - kevad 2023)

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).

 

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).