Jõelähtme valla arengudokumendid

Jõelähtme valla põhimäärus

Jõelähtme valla arengukava aastateks 2021-2027

 

Valdkondlikud arengukavad:

 

Jõelähtme valla eelarvestrateegia:

 

Uue Jõelähtme valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2027 algatamine

Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu (juuni 2022)

 

Tegevused 2022 aastal:

 • 12.05.22: Vallavanema ülevaade uue arengukava ja üldplaneeringu koostamisest ning tegevusplaanist volikogu istungil;
 • Mai' 22: Info Jõelähtme valla arengukava ja üldplaneeringu koostamisest vallavalitsuse infokirjas (12.-24.05.22);
 • Mai' 22: Info uue valla arengukava koostamisest valla ajalehes;
 • 7.06.22: Uue arengukava ja eelarvestrateegia sisu ja tegevuste ülevaade vallavolikogu arengu- ja rahanduskomisjonile;
 • Juuni '22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (25.05-8.06.22) ja valla ajalehes;
 • 16.06.22: Volikogu otsus: Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
 • 28.06.22: Valla üldplaneeringu arenguseminaril üldplaneeringu, arengukava koostamise ja Loo liiklusuuringu tulemuste tutvustus, Loo koolis
 • Juuli '22: Info valla arengukava koostamisest valla ajalehes.
 • 28.06-18.07.22: Riigihanke läbiviimine (RHR 252063) Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise hankepartneri leidmiseks
 • 28.07.22: Vallavalitsuse korraldus: RH 252063 Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks parima pakkuja edukaks tunnistamine.
 • 15.08.22: RH 252063 võitjaga, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensisega hankelepingu (nr 2-12.7/245) sõlmimine 

 

 

Arengukava koostamise protsess joonisel (sügis 2022 - kevad 2023)

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis.

 

 

Jõelähtme valla üld-, teema- ja detailplaneeringud

Jõelähtme valla üld- ja teemaplaneeringute info.

Jõelähtme valla detailplaneeringute info.

 

Jõelähtme vallas ja Harjumaal läbi viidud uuringute info.

 

3.08.22

 

Kohaliku omavalitsuse arengudokumentide seosed joonisena 

Allikas: Rahandusministeerium: Kohaliku omavalitsuse arendustegevus.