« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 03.–16.03.2022

Vallavalitsus tegeleb igapäevaselt Eestisse saabuvate sõjapõgenike teemadega. On oluline, et iga saabuja kohta antaks teada ka Jõelähtme vallavalitsusse, et oskaksime hinnata võimalike pakutavate abiteenuste mahtu.
Enamjaolt on Eestisse saabunud enda tuttavate või pere juurde tulevad ukrainlased. Siiski leidub ka sõjapõgenikke, kel kohaliku eluga sidemeid pole. Oleme saanud mitmeid abipakkumisi lahketelt inimestelt  –  kui ka Sina soovid aidata Jõelähtme valda jõudvaid sõjapõgenikke, siis palun jaga vallavalitsusega infot, mil moel saad aidata.  Abi pakkumiseks täida küsimustik

Abivallavanem Priit Põldma
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on allkirjastamisel eelnõu mille kohaselt eraldatakse Jõelähtme vallale Saha tee rekonstrueerimiseks 100 000 eurot.
Loo aleviku liikluse ümberkorraldamiseks on vallavalitsus tellinud uuringu, mida koostab Tallinna Teedekeskus AS. Uuringu eesmärgiks on vähendada (eeskätt raskeveokite) liikluskoormust Vibeliku teel ja aleviku keskuses Saha teel.
Loe rohkem SIIT.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
Haridus- ja teadusministeerium korraldab väga tihedalt erinevaid infotunde seoses Ukrainaga. Kolmapäeviti on haridusteemalised infotunnid Ukrainast saabunud laste hariduse jätkamise teemal – arutatakse jooksvalt uut infot. Igas infotunnis on hea praktika jagajana külaline – 16. märtsil oli hea praktika jagajaks Kostivere kooli direktor Olga Saikovskaja.

10. märtsil toimus lasteaed Neeme Mudila hoolekogu, kus anti tagasiside uuringus „Minu lemmik toit lasteaias ja kodus" ning arutati toidupäeva maksimummäära tõusu seoses toiduainete kallinemisega.

15. märtsil toimus ümarlaud Neeme, Kostivere ja Loo kooli direktoritega, kus lepiti kokku, et oma koolimajades kaardistamine, kes tunnevad hästi oma keskkonda või kes oskavad hästi vene keelt ja oleksid vajadusel valmis uute õpilastega tegelema. Samuti on oodatud iga kool mõtlema välja päevaplaani õpilaste jaoks.

15. märtsil toimus ka Loo kooli hoolekogu, kus arutleti Ukraina sõjapõgenike teemadel, kuhu oli palutud osalema haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja.

16. märtsil toimus Loo lasteaia hoolekogu, kus anti ülevaade/ koolitus tulekahju puhul evakuatsiooni läbi viimisest, lisaks ülevaated arenguvestlustest.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak
JÕM2022 ehk Jõelähtme õpilasmalev otsib noortele malevlastele tööandjaid!
Malev toimub 13-21. juunil ehk seitse tööpäeva. Tööpäeva pikkus on tavaliselt 4 tundi. Malevlased on 13-19. aastased noored, kes on malevas läbinud tööohutus- ja tööseadlusandlus koolitused, töövestlused ning igati valmis töötama.
Rohkem infot leiab SIIT.

9. märtsil toimus noorteinfoportaali Teeviit infoseminar, kus noorte küsimustele ja hirmudele sõja olukorrast vastas president Kersti Kaljulaid. Infotund kestab 40 minutit, vaadake koos noortega. Infotund on järelevaadatav SIIT

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba
2. märtsil toimus MTÜ Söömishäirete Liidu poolt läbi viidud veebikoolitus, et laste- ja noortega tegelevad erinevad spetsialistid oskaks söömishäireid märgata ning teaks kuhu abi vajaduseks pöörduda/suunata.

3. märtsil toimus Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud isikuliku abistaja teenuse veebiseminar, milles SKA juristid andsid ülevaate omapoolsetest analüüsidest antud teenuse osas.

7. märtsil toimus Sotsiaalministeeriumi korraldatud infotund, milles tutvustati uut taotlusvooru omavalitsustele vaimse tervise teenuste pakkumiseks ning kogukonna psühholoogi palgatoetuse maksmiseks. Jõelähtme Vallavalitsus on käesoleval hetkel esitamas taotlust kogukonna psühholoogi palgatoetuse eraldamiseks, läbirääkimised on toimunud 2 psühholoogiga.

8. märtsil toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Sotsiaalministeeriumi koostöös  korraldatud infotund seoses Ukraina põgenike kriisiga, milles andsid ülevaate oma valdkonna tegevustest erinevad ministeeriumite esindajad. Sellelaadsed infotunnid hakkavad korduma iganädalaselt.

8. märtsil toimus ka Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud vanemluskoolituse Imelised Aastad infotund kõigile omavalitsuste esindajatele, kus koolitust osutatakse. Infotunnis jagati mõtteid ja kogemusi ning häid ja halbu praktikaid. Jõelähtme vallas on hetkel kaks Imeliste aastate koolitusgruppi – üks kontaktkoolitusena Loo Lasteaias ning üks veebikoolitusena.

11. märtsil toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud infoseminar erihoolekande korralduse teemadel.

Jõelähtme Vallavalitsus võtab jätkuvalt vastu energiahüvitise taotlusi nii  iseteeninduskeskkonnas SPOKU kui ka paberkandjal sotsiaaltöötaja vastuvõtuaegadel Loo nõustamisruumis, Kostivere Päevakeskuses ning vallamajas. Toetuste väljamakse toimub igal reedel – praguseks on välja makstud toetusi Jõelähtme valla elanikele kogusummas 97 777,01 eurot.
Ministri määrusega pikendati energiahüvitise taotlemise aega kuni aprillikuuni (k.a.).

Keskkonnanõunik Mailis Ental
Alates 28. veebruarist 2022.a kehtib Jõelähtme vallas olmejäätmete kogumise ja veoteenuste osas vabaturg. Selleks, et tagada kuni uue jäätmeveo hankelepingu sõlmimiseni valla jäätmevaldajatele harjumuspärane jäätmete kogumise ja äraveo teenus, jätkab AS Eesti Keskkonnateenused valla jäätmevaldajate teenindamist samadel tingimusel, mis varem kehtisid, s.t nendel tingimustel, mis jäätmevedajaga sõlmitud lepingus on fikseeritud.
Jäätmevaldajad, kes aga soovivad tellida jäätmete kogumise ja äraveo teenust muudelt jäätmeveo turul tegutsevatelt ettevõtetelt, saavad seda teha. Selleks tuleb vastava ettevõttega ühendust võtta ja uurida, millistel tingimustel ollakse valmis teenuseid osutama. Eestis tegelevad jäätmeveoga veel AS RagnSells, OÜ Ekovir ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS.
MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus soovitus on jätkata Eesti Keskkonnateenuste jäätmeveoteenuste kasutamist, sest need on soodsamad kui vabaturu teenuste hinnad ning elanikel puudub vajadus tegeleda jäätmevedaja vahetusega kaasneva asjaajamisega. 

Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul
Jõelähtme Vallavalitsus ja Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts kutsuvad Jõelähtme valla elanikke elanikkonnakaitse teemalisele arutelule „Tahan olla kaasatud!"
Eesmärgiks on anda teadmiseid inimese enda võimekusest panustamaks üleüldisesse elanikkonnakaitsesse ja ülevaade kohalikust turvavõrgustikust.
13. aprill kl 18–20:00 Kostivere Kultuurimõis
19. aprill kl 18–20:00 Loo Kooli aula
Rohkem infot leiab SIIT

Ülevaate Ukraina kodanike võimalustest Eestisse, ka Jõelähtme valda tulla ja siin viibida ning nende abistamisest leiab Jõelähtme valla kodulehel: https://joelahtme.ee/julgeolekuolukord-euroopas    

Vabariigi Valitsus kaotas alates 15. märtsist COVIDi tõendi kontrollimise nõude ja kellaaja piirangu, endiselt tuleb kanda maski, liikuda hajutatult ja käituda vastutustundlikult, sh käsi puhastada ja haigusilmingute puhul kodus püsida.

Avatud on mitmed toetuste taotlusvoorud, rohkem infot leiab https://joelahtme.ee/toetuste-taotlusvoorud

Vabad töökohad
Jõelähtme Valla Päevakeskus otsib tegevusjuhendajat. Lisainfo ja kandideerimine CVKeskus.ee

Jõelähtme Vallavalitsus ootab oma kollektiivi arendusnõunikku. Lisainfo ja kandideerimine CVKeskus.ee

Jõelähtme valla keskraamatukogu võtab Loo raamatukogusse tööle 1,0 ametikohaga raamatukoguhoidja. Lisainfo CVKEeskus.ee

Loo Lasteaed ootab oma kollektiiviga liituma abi kokka. loopesa@gmail.com, info: 5124107


Järgmine infokiri ilmub 31. märtsil.