« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 27.04 – 11.05.2022

Vallavanem Andrus Umboja

Jõelähtme elanike arv on 3. mai seisuga ületanud 7000 elaniku piiri ja võrreldes jaanuari algusega on sel aastal valda elama asunud 100 inimest enam. Mehi elab Jõelähtme vallas 3578, naisi 3424, kokku on elanikke 7002.

Abivallavanem Priit Põldma

Jõelähtme vallavalitsuses alustasid mai algusest tööd kaks uut ametnikku:

Kristiine Urb- osakonna juhatajana maa-, ehitus-, ja planeerimisosakonnas ja

Piia Eller- valla arendusnõunikuna

Maa-, ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja ametikoht oli pikka aega täitmata ning uue osakonna juhataja ülesanne on nii osakonna üldine juhtimine kui ka osakonna vastutusvaldkondades õigusliku teenindamise tagamine. Arendusnõuniku ametikoht moodustati alles vallavalitsuse struktuuri ning arendusnõuniku esmaseks ja peamiseks tööülesandeks on uue Jõelähtme valla arengukava koostamise läbiviimine, selleks vajalike dokumentide ettevalmistamine ning koostamise aegne koordineerimine. Jõelähtme valla uue arengukava volikogule kinnitamiseks esitamine on plaanis järgmise aasta kevadel.

Jõelähtme valla üldplaneeringu arenguseminar toimub 28.06.2022 kell 17.00 Loo Keskkooli aulas.

Tutvustatakse koostamisel olevat (2018.a vastu võetud) Jõelähtme valla üldplaneeringu tänast põhilahendust ja Loo aleviku liiklusuuringu tulemusi. Kohapeal on võimalik esitada küsimusi ja ettepanekuid üldplaneeringu edaspidiseks koostamiseks.

Keskkonnanõunik Mailis Ental

29. aprill – 7. mai toimusid Jõelähtme vallas „Teeme ära!" talgud. Tublid talgulised kogusid kevadiste koristustööde vältel kokku pea 25m³ segajäätmeid, lisaks 100 kasutatud autorehvi, samuti korjati üles ca 900 kg lehtklaasi ja eterniiti.

Vallavalitsus korraldas 7. mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Kogumisringi käigus koguti kokku 3504 kg jäätmeid.

Koostamisel on Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031. Avalikkuse kaasamise koosolek toimus 28. aprillil. Enda ettepanekud ja sisendi esitas ka vald ning töö kaitsekorralduskavaga loomisega läheb edasi. Tartu Ülikooli paleontoloogia ja stratigraafia professor ning geoloog Tõnu Meidla pakkus endapoolset toetust ja sisendit kaitsekorralduskava koostamisel.

Haridus,- kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

14. aprill oli Loo lasteaed Pääsupesa direktoril viimane tööpäev, antud ametikohale lõppes konkurss 20. aprillil. Direktori kohusetäitjana on kuni 20. maini Katrin Paldermaa. Vallavalitsuse poolt on kinnitatud Loo lasteaia direktori konkursi komisjoni koosseis, sel nädalal toimuvad töövestlused direktori ametikohale.

Lasteaiakohtade pakkumised 2022/2023 õppeaastaks tehti 29. aprillil, mil lapsevanemad said läbi ARNO e-keskkonna oma meilile lasteaiakoha pakkumise teatise. Lapsevanemal on vajalik lasteaiakoha pakkumine ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata hiljemalt 13.05.2022. Kolme valla lasteaeda pakuti kokku 66 lasteaiakohta.

Kohapakkumise tegemisel võeti aluseks järgmised kriteeriumid:
- lapse ja vanema elukoht Jõelähtme vallas rahvastikuregistri andmetel;
- taotlusel märgitud lasteaia eelistus (vabade kohtade olemasolul). Juhul, kui eelistatud lasteaias enam vabu kohti ei ole, pakutakse koht eelistatud lasteaiale lähimas lasteaias. Loo Lasteaed Pääsupesa lähim lasteaed on Kostivere Lasteaed ja vastupidi. Lasteaed Neeme Mudilal lähimat lasteaeda määratud ei ole;
- lasteaiakoha taotlusel märgitud lasteaiakoha soov kuni 30.09.2022 k.a.
- õe/venna käimine samas lasteaias;

Taotlused, millel on lasteaiakoha soov alates 01.10.2022, menetletakse jooksvalt lasteaias vabade kohtade olemasolul.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

Jõelähtme vallavalitsus otsib sotsiaaltööspetsilisti. Kuna sotsiaalhoolekande seaduse järgi võib kohalikus omavalitsuses sotsiaaltöötajana töötada vaid inimene, kellel on kutseseaduse alusel välja antud sotsiaaltöötaja kutse või kellel on riiklikult tunnustatud kõrgharidus sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon, siis esimene väljakuulutatud konkurss luhtus. Paraku tähendab see, et koormus teistel olemasolevatel sotsiaaltöötajatel on veelgi rohkem tõusnud ning kahjuks ei jõua kõigi inimeste juurde nii kiiresti kui me tahaksime ning viivitused võivad tekkida ka vastuskirjadele jms. Anname endast parima, et kõigi abivajajateni võimalikult kiiresti vastata ning jõuda.

Vallavalitsus on sõlminud lepingud kogukonnapsühholoogi teenuse osutamiseks. Tegemist on riiklikult rahastatud teenusega, mis tähendab, et psühholoogi ja vaimse tervise toe teenused on seda vajavatele inimestele tasuta. Täpsemat infot teenuste kohta saab lugeda maikuu vallalehest.

Vallavalitsus sai 9. mail kätte järjekordse Euroopa Liidu toiduabi, mis on mõeldud jagamiseks inimestele/peredele, kes on taotlenud toimetulekutoetust või mõnda vallapoolset sotsiaaltoetust. Sellist toiduabi jagab riik 4 korda aastas, sel korral saavad Jõelähtme vallas toidupakid 30 inimest.

Veel on võimalik esitada energiatoetuse avaldusi – hüvitist on võimalik taotleda nii eraldi kuude eest kui ka terve perioodi kohta st september 2021 – aprill 2022. Kui algselt võimaldati hüvitist taotleda kuni märtsikuuni, siis nüüdseks on perioodi pikendatud ning esitada saab veel ka aprillikuu arveid. Taotlusi võetakse vastu kuni 12.06.2022.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak

Kuni 15. maini saab kandideerida Jõelähtme õpilasmalevasse #JÕM2022. Rohkem infot SIIT.   
Endiselt saavad tööandjad end veel õpilasmaleva jaoks üles anda. Selle jaoks kontakteeruge hiljemalt maikuu lõpus kreete.juurak@joelahtme.ee

Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul

5. mail oli Jõelähtme valla eelarvest eraldatav kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuste taotlusvooru tähtaeg. Kokku esitati 10 taotlust, kogusummas 6305 eurot. Komisjon koguneb taotlusi läbi vaatama 16. mail.

7. mail, emadepäeva eelsel lusikapeol tervitati Jõelähtme valla registri lapsi, kelle sünd registreeriti ajavahemikus 12.10.2021–07.04.2022.

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts MTÜ korraldab Loo ja Kostivere koolide 7. ja 8. klassidele laiapindse riigikaitse õppepäeva „Tahan olla valmis". Täna, 12. mail oli Kostivere kooli 7. klassi kord õppepäevast osa saada – oli meeleolukas ja õpetlik päev. Suur tänu korraldajatele ja tublidele lastele!

16. mail toimub veebiseminar „Kuidas luua toimiv kogukonnaaed". Kogukonnaaed on ka kui vaimne teraapia ja lastele igakülgseks õppematerjaliks. Veebinari järgselt on võimalus liituda 2. juunil Kostivere Põhja-Harju Arukate külade arenguprogrammi arenduspäevakule. Seal saab ühiselt visioneerida kogukonnaadedade loomisest Rae, Jõelähtme ja Viimsi valdadesse.

2. juunil toimub aruka küla arenduspäevak Kostivere kultuurimõisas. Teemad, millega tegeletakse on kogukonna energeetika, vajaduspõhine transport, kogukonnaaiad, Rebala pärandmaastike ja muinsuskaitse õueõppeala. Kui mõni neist teemadest Sind kõnetab, tule ja anna enda panus!

Kui Sa soovid aidata Jõelähtme valda jõudvaid sõjapõgenikke, siis palun jaga vallavalitsusega infot, mil moel saad aidata.
Täida abi pakkumise vorm kodulehel või kirjuta ukraina@joelahtme.ee           

Kõik aktiivsed tööpakkumised on leitavad valla kodulehel.