« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 30.03.–12.04.2023

Abivallavanem Art Kuum
Aastaid on Eestis räägitud tuumaelektrijaama rajamise võimalikkusest. Arvestades, et tuumajaam vajab kümnetesse hektaritesse ulatuvat maa-ala, vajab ta veel tuhandetes tonnides vett. Seega peaks tuumajaam igal juhul asuma ranniku lähedal. Jõelähtme vallast valiti analüüsi jaoks kaks nõuetele vastavat piirkonda. Analüüsiti tuumajaama mõju keskkonnale, elanikonnale, infrastruktuurile jne. Jõelähtme vallas asuvaid potentsiaalseid tuumajaama asukohti peeti võrdlemisi ebasobivateks. See ei tähenda, et uuringutes sõelale jäänud piirkondadesse tuumajaam kindlasti tuleks, vaid enne tuumajaama rajamist on vaja Riigikogus algatada riiklik eriplaneering ja see pärast edukat menetlust ka kehtestada.

Arendusnõunik Piia Eller
11. aprillil osales arendusnõunik HEAKi seminaril „Harjumaa väikesaarte ligipääsetavuse, ranniku- ja mereturismi arendamine", kus räägiti rannikualadega seotud turismiarengutest.

Valla uue arengukava 2023–2035 ja eelarvestrateegia 2024–2027 arutelud toimusid 5. aprillil vallavolikogu komisjonide ühisistungil ja 12. aprillil elanikkonnakaitse komisjonis. Volikogu 13. aprilli istungil toimub uue arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine. Seejärel, 14. aprillist kuni 7. maini on arengukava dokumendid avalikul väljapanekul ja kõik saavad ettepanekuid esitada aadressile kantselei@joelahtme.ee. Kohtumised elanikega toimuvad 8. mail kell 17.30 Loo koolis ja 9. mail kell 17.30 Kostivere mõisas. Arengukava protsessi infot näeb valla veebilehelt.

14. aprillil kell 9.00 on tähtaeg kirjalike enampakkumiste esitamiseks - neli konkurssi suvisel turismiperioodil toitlustuse ja kaubanduse pindade rentnikute leidmiseks Jägala-joa parklasse, Punakivi randa, Loo asulasse ja Loo ujumiskohta. Täiendav info enampakkumiste kohta on leitav Jõelähtme valla veebilehel: https://joelahtme.ee/enampakkumised   

Valla veebilehele on „Avatud valitsemise tegevuskava" alla lisatud „Kaasamistegevuste kava 2023" kust näeb vallavalitsuse kaasamistegevuste kohta infot kalendrikuude lõikes. Kava täieneb pidevalt ning infot lisatakse jooksvalt, seega tasub see aeg-ajalt üle vaadata.

Keskkonnanõunik Mailis Ental
Vallavalitsus korraldab 13. mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta. Üle saab anda ainult kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid, akud, patareid, tulekustutid. Vanaelektroonikat ning autorehve palume mitte tuua! Kogumisauto trajektoor lisatakse valla kodulehele ja aprillikuu vallalehte: https://joelahtme.ee/uudised

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
Aprillis algas lasteaedade rühmade komplekteerimine. Jõelähtme valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vald. Lisainfo SIIN.
12. aprillil saadeti 73 perele meili peale lapse lasteaiakoha pakkumine. Lasteaiakoha pakkumised tehti uueks õppeaastaks, kohta pakutakse käesoleva aasta augustiks. Lapsevanematel on 14 päeva aega kohapakkumise vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks. Peale lasteaiakoha vastuvõtmist suhtleb lapsevanemaga edasi juba lasteaed, lepitakse kokku täpne aeg lapse lasteaeda tulemiseks ja sõlmitakse lasteaiakoha kasutamise leping

Koolikohta saab käesoleva aasta 1. märtsist taotleda läbi ARNO e-keskkonna https://arno.joelahtme.ee/

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba
30. märtsil toimus valla sotsiaaltöötajatele mõeldud tänuüritus, kus tänukirjaga tunnustati erinevate valdkondade silmapaistvamaid. Täpsemalt saab selle kohta lugeda aprillikuu valla ajalehest.

30. märtsil toimus ka Harjumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise meeskonna koolitus – keskenduti erinevatele ennetusteemadele ning koolituste vajadusele nii vallaelanike tasemel kui meeskonna liikmetele.

3. aprillil kohtusid vallavalitsuse sotsiaaltöötajad Eesti Töötukassa esindajatega, eesmärgiks suurema koostöö tegemine töötuna arvel olevate inimeste toetamiseks tööle saamisel.

11. aprillil toimus kohtumine naaberomavalitsuste (Viimsi, Rae, Raasiku, Anija, Kuusalu ja Kose vald) sotsiaalvaldkonna juhtidega, kellega arutati juulikuus jõustuva hooldereformiga seotud tehnilisi ja sisulisi küsimusi. Lepiti ka kokku, et omavalitsused kehtestavad juunikuus ühistel alustel ühised hoolduskulude piirmäärad, mille maksmise kohustus 1. juulist 2023. a kohalike omavalitsuste rahastada jäävad.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste
1. aprillil toimus Loo Perepäev, kus osalesid Kostivere ja Loo noorsootöötajad ning pakkusid noortele põnevaid tegevusi läbi mängu.

5. aprillil toimus Lool „Üle põlvkonna" kohtumine, mida korraldas Loo noortekeskus koostöös kultuurikeskusega. Sündmusel said kokku noored ja vanemaealised ning värvisid üheskoos lihavõtete eel mune.

6. aprillil osales noorsootöö- ja spordispetsialist noortevaldkonna digihüppe kohtumisel, kus tutvustati KOV noorsootööspetsialistidele loodavat e-osalusplatvormi.

Jõelähtme õpilasmalev ehk JÕM otsib malevlastele tööandjaid, rühmajuhendajat ning videograafi. Lisainfo valla kodulehel https://joelahtme.ee/uudised

Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul
Üleskutse Jõelähtme valla (alustavatele) ettevõtjatele, (küla)seltsidele ja toimekatele kogukondadele. Rebala keskus-muuseumis on võimalik pakkuda usaldusväärset stardiplatvormi, kus enda tooteid, teenuseid laiemale üldsusele pakkuda ja suunata piirkonna külastatavusest saadava tulu külade, kogukondade ja kohalikele ettevõtlikele inimeste heaks. Anna endast teada hiljemalt 17. aprilliks SIIN.

20. aprillil kell 18.00 toimub päästeameti elanikkonnakaitse teemaline tasuta e-koolitus „Kriisis üksi või üheskoos?". Koolitusel arutatakse, kuidas valmistuda kriisiks koos oma korteriühistu või külakogukonnaga. Registreeruda saab Päästeameti kodulehel rescue.ee/et/ennetuskoolitused , kus tuleb valida huvipakkuv koolitus ning registreerimiseks sisse logida. Pärast registreerumist saadetakse Teile link, mille kaudu saate koolitusega ühineda. Koolitus toimub MS Teamsi keskkonnas. 

Kutsume vallaelanikke osalema Teeme Ära talgupäeval.Talgutööde hõlbustamiseks on Teeme Ära meeskond loonud võimaluse kortermajade talgujuhtidele ja saunatalgute korraldajatele taotleda ka väikest tuge ehituspoe kinkekaardi näol. Koolide ümbruse korrastajatele on mõeldud ka seemnepakk Eesti niidutaimede lapikese rajamiseks kooliümbrusse. Palume Jõelähtme vallas talgute korraldamisest ka vallavalitsusele teada anda, et saaksime välja selgitada talgukohad, jagada prügikotte ja kindaid ning leppida kokku prügi äraviimine. Palun võtke ühendust Marko Raudlamiga 5330 0385, marko.raudlam@joelahtme.ee

Aprilliikuu ajalehe kaastööd ja materjalid saata hiljemalt 17. aprilliks laura.ruul@joelahtme.ee

Vabad ametikohad on leitavad valla kodulehel: https://joelahtme.ee/et/vabad-tookohad2

Aprillikuu liikumisaasta puhul liikuma kutsuvad sündmused on leitavad SIIN. Aprillikuus on toimumas loodusmatkad Jõelähtme valla atesteeritud giidide juhendamisel.

Sportimisvõimalused Jõelähtme vallas asuvad koondatuna sport.joelahtme.ee

Koduvallas toimuvad sündmused on leitavad valla kodulehel asuvast sündmuste kalendrist