Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus omavalitsustele

Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

  • Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda SIIT

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak
53 894 255.

Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele

18.03.21

Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Jõelähtme vallas pakutavat huvitegevust 2021. aastal.  

Oma ettepanekus kirjelda vabas vormis: kitsaskoht, mis vajab lahendust, tegevus kitsaskoha lahendamiseks ja esialgne eelarve. Ettepanekud palume saata e-posti aadressil Liisi.Vesselov@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 16. novembriks 2020 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

  • Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda SIIT

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov
6054 859/ 53 894 255.

Toimetaja: KALEV ALGO

Noortele mitmekesisemad võimalused

Riigipoolse huvihariduse- ja huvitegevuse täiendava toetusega on eesmärk parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

2019. aasta toetusega lahendati Jõelähtme valla noorsootöös järgmisi kitsaskohti: koolivälisel ajal huviringidesse transport; LTT ja sportimisvõimaluste mitmekesistamine; noorteinfo kättesaadavuse suurendamine, huvikoolis klaverikontsertide korraldamise võimalus ning vanema vanuseastme noortele (alates 13. eluaastast) tegevuste pakkumine.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Jõelähtme vallas pakutavat huvitegevust 2020. aastal.  Ettepanekud palume saata e-posti aadressil liisi.vesselov@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 11. novembriks 2019 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov Liisi.Vesselov@joelahtme.ee
6054 859/ 53 894 255.

Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus

17.01.19
1. juulil 2017. aastal jõustus noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus, millega loodi alus 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades. Noorsootöö kvaliteedihindamisest ja hetkeolukorra kaardistusest tulenevalt on Jõelähtme valla kitsaskohtadeks noorsootöös järgnevad valdkonnad: transport – koolivälisel ajal vähesed transpordivõimalused; LTT ja sportimisvõimaluste mitmekesistamine; noorteinfo kättesaadavuse suurendamine ning vanema vanuseastme noortele (alates 13. eluaastast) tegevuste pakkumine.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid Jõelähtme valla huvihariduse ja –tegevuse 2019. aasta kava sisustamiseks e-posti aadressil liisi.vesselov@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 12. novembriks 2018 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov Liisi.Vesselov@joelahtme.ee
6054 859/ 53 894 255.

Huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse täiendava toetuse kinnitatud kava

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks 7. – 19. aastastele noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks on Jõelähtme valda juurde toonud mitmeid uusi tegevusi. Lisatoetust kasutades lähtutakse noorte huvidest ja vajadustest tagades huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondades.

2017. aastal oli toetuse suuruseks 32714 eurot. Toetusega avati Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Loo filiaalis pop-jazz laulu eriala õppekava. Lauluhuvilisi õpetab Evelin Samuel-Randpere. Neeme noored said sportimisvahenditeks 15 tõukeratast ja orienteerumise süsteemi innovaatilisemalt orienteerumiste läbiviimiseks. Lisaks avati Neeme Rahvamajas karate treeningud, kus kahes erinevas vanusegrupis noori õpetavad MTÜ Karatekool Lembitu treenerid. Vahenditest soetati karate treeningute läbiviimiseks vajalik poksikott. Neemes alustas tegevust ka kõigile huvilistele filmi- ja meediaring, mille eesmärk on käivitada tulevikus Jõelähtme kohalik televisioon. Kostivere Koolis alustasid uued robootikahuviringid ja  loodusteaduring Kostivere LoTe. Loodusteadusringis tegelevad noored näiteks taimede keemilise koostise uurimisega, DNA eraldamisega ja palju muu põnevaga. Kostivere Kooli looduringi ja robootikahuviringide läbiviimiseks soetati ka vajalikud vahendid.

Lisaks pakutakse huvitegevusi ka üle-vallaliselt. MTÜ Siiliokas käivitas matka- ja loodusringi 7.-12. aastastele noortele ning Looduses hakkama saamise ehk üleelamise algõppe huviringi 12.-16. aastastele noortele. Samuti käivitus mobiilne noorsootöö, mille raames käivad noorsootöötajad vähemalt kord kuus valla koolides või külades, et pakkuda noortele arendavaid tegevusi kohapeal. Lisaks sai alguse üle-vallaline noorte huvitegevuse infomess, mis annab võimaluse kohtuda uute ja juba toimivate huvitegevuse pakkujatega ühes kohas korraga ja valida endale sobiv huviring või avastada enda jaoks mõni uus huvi või hobi.

2018. aastaks on toetuse summa 85947 eurot. Toetusega jätkatakse alustatud uute huviringide läbiviimist ning lisaks käivitatakse ka uusi tegevusi. Näiteks hakkasid käesoleval aastal ringi vurama Merkuur OÜ „Mobiilsed töötoad", mis pakuvad tehnoloogiahuvilistele noortele Neemes, Kostiveres ja Lool kohapeal erinevaid töötubasid. Veebruaris alustas ka Jõelähtme teadusring, mis pakub noortele võimaluse ise läbi viia erinevaid katseid ja avastada teaduse võlusid. Sügisest alusab JJ-Street Tantsukool uue tantsustiiliga Loo Koolis just mõeldes noormeestele.

Huvitegevuse kättesaadavuse suurendamiseks alustas lisarahastuse toel 1. veebruarist siseliin J16, mis annab lisavõimaluse õhtusel ajal saada huviringi või sealt hiljem koju just nendele noortele, kellel selleks muidu võimalus puudus.

Lisarahastuse toel tekib Jõelähtme valla noortele juurde vähemalt 17 uut võimalust mitmekesisemaks ja paremini kättesaadavamaks huvitegevuseks. Kõik riigipoolse täiendava toetusega käivitatud huviringid on noortele tasuta ja ootavad alati juurde uusi huvilisi. Jõelähtme valla huvihariduse ja huvitegevuse info on koondatud noorte infoportaali noored.joelahtme.ee, kust leiab täpsema info ringide toimumise ja kontaktide kohta.

 

Jõelähtme valla noorte infot koondav koduleht

Tegemist on noorte portaaliga, mis koondab noori puudutavat infot, et muuta see kättesaadavaks ühest kohast. Ühelt kodulehelt leiab infot vallas toimuvate noorte ürituste kohta, Kostivere ja Loo noortekeskuste tegemistest, koondatud on ka info huvihariduse ja huvitegevuse kohta valdkondade kaupa. Noorteinfo portaal pakub lisaks noortele teavet ümbritsevast elust ja võimaldab lihtsamini teha iseseisvaid teadlikke valikuid oma elu paremaks korraldamiseks ning vaba aja planeerimiseks. Info täieneb pidevalt ja alati on oodatud kõik ettepanekud, arvamused ja küsimused kodulehe kontaktisiku aadressil liisi.vesselov@joelahtme.ee