« Tagasi

Uue liikluspinna nimetamine Kostiranna külas

 Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1.            Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kostiranna külas asuvale liikluspinnale nimeks Hindreku tee.

2.            Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kostiranna külas asuvale liikluspinnale nimeks Hindreku põik.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 19.05.2022 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla.tempel@joelahtme.ee .