« Tagasi

Harjumaa kaunis kodu 2022

 

Harjumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja maakondliku konkursi „Harjumaa kaunis kodu 2022". Maakondlik konkurss on osa üleriigilisest konkursist „Eesti kaunis kodu", mille patroon on Vabariigi President.
Konkursi raames tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone – nii piirkonna kui riigi tasandil.

Konkurss toimub kolmes kategoorias ning iga omavalitsus saab konkursile esitada igast kategooriatest ühe objekti:
 · eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas);
· maakodud (hajaasustusega piirkonnas);
· ühiskondlikud objektid (asutus, ettevõte, tootmiskompleks, park, väljak vms).

Konkursile esitatavate objektide osas palume lisada täpne aadress, omaniku/valdaja ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress, soovitavalt mõni foto objektist.
Konkursile esitamisest palume objektide omanikke või haldajaid eelnevalt teavitada.
Esildised maakondlikule konkursile „Harjumaa kaunis kodu 2022" palume saata Harjumaa Omavalitsuste Liidule hiljemalt 30. maiks 2022.
Komisjon selgitab parimad objektid välja juuni kuus toimuva ülevaatuse käigus.
Iga kategooria võitja saab Vabariigi Presidendi tunnustuse ning maakonna parimaid tunnustatakse novembris toimuval Harjumaa aasta tegija 2022 tänuüritusel.

Konkursi „Eesti kaunis kodu 2022" raames toimuvad ka üleriigilised erikonkursid:
· energiasäästlik kaunis kodu, kolmes grupis: elamud, kortermajad või ühiskondlikud hooned;
· parim tööstusmaastik;
· parim tervisespordirajatis.

Üleriigilistele erikonkurssidele saab objekte esitada samuti hiljemalt 30. maiks 2022.
Esildises palume märkida objekti aadress, omaniku/valdaja ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress.
Erikonkursside võitjaid autasustab Vabariigi President ning auhinnad on ka erikonkursside koostööpartnerite poolt.
Maakondlik komisjon hindab objekte konkursside tingimuste ning hindamisjuhendite alusel, mis on lisatud kirjale.
Lisainfot konkursside läbiviimise kohta saab Eesti Kodukaunistamise Ühenduse veebilehelt https://www.iluskodu.ee/        
Täiendav info telefonil +372 507 7450 Maret Välja, e-post maret.valja@hol.ee