« Tagasi

Tööpakkumine - sotsiaaltööspetsialist

Jõelähtme Vallavalitsus otsib oma kollektiivi sotsiaaltööspetsialisti, kelle ülesandeks on:

 • * kodanike nõustamine ja abistamine
 • * sotsiaalteenuste taotluste menetlemine ja sotsiaalteenuste korraldamine ning arendamine
 • * teenuste vajaduste kaardistamine, hangete ettevalmistamine
 • * töö erivajadustega inimestega ning eakatega – abivajaduse hindamine ja teenuste korraldamine
 • * valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkoste korraldamine
 • * ennetus- ja arendusprojektide elluviimine
 • * vallavalitsuse haldusaktide eelnõude koostamine

Sinult ootame:

 • * kutseseaduse alusel välja antud sotsiaaltöötaja kutse või tunnustatud kõrgharidus sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon
 • * teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest
 • * töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega
 • * iseseisvus ja analüüsivõime
 • * pingetaluvus
 • * ausus ja korrektsus
 • * täpsus ja usaldusväärsus
 • * hea suuline ja kirjalik eneseväljendamis oskus eesti keele valdamine kõrgtasemel
 • * vene keele oskus suhtlustasandil
 • * B kategooria lubade olemasolu

Pakume Sinule:

 • * meeldivat ja toetavat kollektiivi ning ühistegevusi
 • * 35 päeva puhkust
 • * erinevaid enese arendamise võimalusi
 • * võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust

Kandideerimiseks

CV,  motivatsioonikiri, haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 30.05.2022 Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202, Harjumaa digitaalallkirjastatult e-posti aadressile kantselei(at)joelahtme.ee. Lisainfo telefonil 5308 6476.


Konkursi kontaktisik on sotsiaalnõunik Kristiina Välba e-posti aadress
kristiina.valba@joelahtme.ee.