« Tagasi

Rail Baltica teemaõhtu 1. juunil Loo kultuurikeskuses

Rail Baltica raudtee projekteerimine jõuab Harju maakonnas peatselt lõpule, kuid ehitustegevus on paralleelselt projekteerimisega tegelikult juba alanud. Mitmel pool Eestimaal ehitatakse raudteeristumisi ning ees ootab raudtee põhitrassi ehitus.

Samal ajal käib ka maade omandamine ning kavandatakse ka kohalikke peatusi – Jõelähtme valla inimeste jaoks hakkab lähim Rail Baltica peatus asuma Tallinnas, Ülemistel. Küll hakkab Jõelähtme valla territooriumil paiknema Rail Baltica Muuga kaubajaamaga seotud taristu.

Muuga sadam asub kolme omavalitsuse piiril ning Rail Baltica jaoks kavandatavad jaamateed asuvad peaaegu tervikuna Jõelähtme vallas, millega kaasneb ka projekti mõistes mahukaim ehitustegevus – näiteks RB jaama ehitus, veeremihooldusdepoo Jõelähtme vallas ning liiklusjuhtimiskeskus Jõelähtme ja Maardu piiril.

Liiklussõlmed jäävad Maardu linna. Küll aga võib öelda, et Maardu sõlm aitab kaasa ka Jõelähtme valla liiklusvoogudele, kuna Rail Baltica projekti osana ehitatakse ohutu eritasandiline ületus üle raudtee. Seda nii autodele, jalakäijatele kui ka kergliiklusele.

Seega on Rail Baltica raudtee rajamisega seotud tegevusi terve hulk, mis toovad kaasa küsimusi, mis vajavad tutvustamist, arutlemist, koos mõtlemist, kuidas raudtee ehitamist võimalikult hästi läbi viia.

Just sel põhjusel korraldab raudteeprojekti eest vedav Rail Baltic Estonia nende ja paljude teiste teemade üle ühiseks arutlemiseks tänavu kevadel erinevates omavalitsustes Rail Baltica teemaõhtud.

Teemaõhtule on oodatud kõik Rail Baltica huvilised, trassi äärde jäävate maade omanikud, kogukondade ja ettevõtete esindajad – kõik, kes tunnevad, et tulevikuraudtee rajamine teda ühel või teisel moel puudutab.
Jõelähtme vallas toimub arutelu 1. juunil kell 18–20.00 Loo Kultuurikeskuses.

Arutlema ja küsimustele vastama tulevad Rail Baltica projektijuhid, keskkonnateemade ja projekteerimisega tegelevad eksperdid.
 

Rail Baltica sarnaseid suurprojekte saab ja peab planeerima ainult koostöös kogukondade, omavalitsuste ja trassiäärsete elanikega. Seega on kõik oodatud teemaõhtul osalema, et sellest sünniks praktiline kasu ja väärtus edasiste tegevuste planeerimisel.

Priit Pruul
Kommunikatsioonijuht Rail Baltica AS