« Tagasi

7. mail toimus kevadine ohtlike jäätmete kogumisring

Vallavalitsus korraldas 7.mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid sai üle anda tasuta.

Üle sai anda kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid, akud, patareid, tulekustutid.

Kogumisringi jooksul koguti kokku 3504 kg ohtlikke jäätmeid:

 

 

Kahjuks sel aastal eterniidi kogumisringi ei toimu. KIK ei saanud käesoleval aastal rahapuuduse tõttu projekti finantseerida. Endale lähimat erinevate jäätmete ära andmise kohti saab vaadata www.kuhuviia.ee