« Tagasi

Võidutamme istutamine

Võidutamme istutamine  22. juunil Vabaduse hiis, Loo

Muusikalised vahepalad: segakoor Viimsi ja ViiKerKoor, dirigent Indrek Umberg.

Galerii on leitav valla Facebooki lehel.

Harju XXVII Maakaitsepäev toimub sel aastal 23. juunil Viimsis, kus Eesti Vabariigi Presidendi poolt süüdatud Võidutuli vastu võetakse ja kohalike omavalitsuste juhtidele üle antakse.

Võidutule üleandmine külavanematele ning kõikidele soovijatele toimub täna, 23. juunil kell 16.30 Jõelähtme vabadussamba juures.

Esimene maakaitsepäev toimus 1996. aasta Võidupühal Rae vallas Jüris. Üritus oli eelkõige isamaaline, tol ajal oli Vabadussõja meenutamine kõigile väga hingelähedane. Kõikidel maakaitsepäevadel algab üritus alati piduliku tseremooniaga, pärgade asetamisega Vabadussõja mälestusmärgile, ning tänu sellele traditsioonile on võetud oma hoole alla ka kõik Harjumaal asuvad Vabadussõjaga seotud mälestusmärgid ning 23. juunil toimub pidulik tseremoonia nende kõigi juures.

Maakaitsepäeva kui maakondliku suurürituse eripära seisneb selles, et igal aastal toimub see erinevas kohas.

Ühel X Harju maakaitsepäeva korraldustoimkonna koosolekutest käis hr. Vojeikin välja mõtte jäädvustada  maakaitsepäeva traditsioon mõne tammepuuga. Asja arutati ka tollaste Jõelähtme valla juhtidega ja nii saigi  alguse Jõelähtme vallas, Loo alevikus, vana kivikalme kõrvale rajatud „Vabaduse Hiis" , kuhu toimunud maakaitsepäevade omavalitsuste esindajad, Harju maavalitsus ja väliskülalised istutasid 12 tammepuud. Igal aastal lisandub korraldaja omavalitsuse, KL Harju Maleva juhatuse liikmete ja väliskülaliste poolt istutatud uus tamm.