« Tagasi

Jõelähtme valla üldplaneeringu arenguseminarist

 

28. juuni õhtul toimus valla üldplaneeringu arenguseminar Loo kooli aulas, samuti tutvustati arengukava lähteülesannet ja Loo aleviku liiklusuuringu tulemusi. Pärast üldplaneeringu vastuvõtmist 2018. aastal on selle menetlus takerdunud vaidlustesse riigiga. Vaidlused puudutavad ehituskeeluvööndi vähendamiseks nõusoleku saamist, uute kaevanduste rajamist ning Linnamäe paisjärve säilimise küsimust. Üldplaneeringu menetlemise ja üldplaneeringu lahenduse nüüdisajastamisega on plaanis jätkata esimesel võimalusel.

Selle aasta septembris alustatakse ka Jõelähtme valla uue arengukava koostamist. Arengukava koostamisel viiakse läbi mitu küsitlust ja vestlust oma ala spetsialistidega. Arengukavaga liidetakse senised kehtivad valdkondlikud arengukavad, samuti koostatakse põhjalikum alajaotus valla kahe suurema aleviku kohta – Loo ja Kostivere. Arengukava plaanitakse vastu võtta 2023. aasta kevadel.

Liiklusuuringu tutvustamisel tehti ülevaade senisest liikluse olukorrast Loo alevikus. Uuringus analüüsitakse senist kujunenud olukorda nii tava- kui ka raskeliikluse osas. Uuring pakub välja nelja võimaliku uue tee ehitamist, mis suunaks liiklust aleviku keskusest eemale. Uuringu koostamisel võeti arvesse nii tulevasi elamuarendusi kui ka elanike lisandumist piirkonda ning sellest tulenevat võimalikku liiklustiheduse suurenemist aastani 2035.

Üldplaneeringu arenguseminaril esitati palju küsimusi ja ettepanekuid. Koosoleku lõpus lepiti kokku, et tehtud ettepanekud nii üldplaneeringusse, arengukavasse kui ka Loo liiklusuuringusse viiakse juuli alguseks dokumentidesse sisse ja avalikustatakse seejärel uuesti valla kodulehel. Lisaettepanekuid oodatakse 31. augustiks 2022. a.