« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril

KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot.

Toetus on mõeldud elanikele, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal, kuid kes ei ole ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga ühel või teisel põhjusel liitunud. Toetuse eesmärgiks on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel, toetuse summad on toodud KIKi kodulehel.

Täpsemat infot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt. Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mis avalikustatakse vooru avamisel. Vormi on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 15172, Tallinn). Paberil saates tuleb arvestada, et taotlused seatakse järjekorda KIKis registreerimise aja järgi.