« Tagasi

Päevakeskus pakub tööd tegevusjuhendajale ja tugiisikule

Jõelähtme Valla Päevakeskus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames

                                                    TEGEVUSJUHENDAJAT

Tegevusjuhendaja teenuse saajateks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed ning nende perekonnad. Tegevusjuhendaja töö eesmärk on klientide toetamine ühiskonnaelus osalemisel ning kogukonna tasandil kaasamine, sh võimetekohases tööhõives osalemisel toetamine.

Tööpakkumine ja kandideerimisinfo on leitav CV Keskusest.

 

Jõelähtme Valla Päevakeskus otsib oma kollektiivi

                                                          TUGIISIKUT

Töö kirjeldus:

Tugiisiku teenuse saajateks on raskustesse sattunud pered ja üksikisikud. Tugiisiku töö ülesanneteks on abivajaja toetamine, jõustamine ja motiveerimine igapäevaelu toimingutes selliselt, et paraneksid abivajaja sotsiaalsed oskused ning  iseseisev toimetulekuvõime.

Tööpakkumine ja kandideerimisinfo on leitav CV Keskusest.

 

Päevakeskuse tegemistega saab tutvuda kodulehel.