« Tagasi

20 kuni 26-aastaste noorte küsitlusankeet

Hea Jõelähtme valla noor!

Palume Teil osaleda Jõelähtme valla noorsootöö kvaliteedi hindamisel.

Täites järgneva küsimustiku, annate Jõelähtme vallale võimaluse hinnata hetkeolukorda ning pöörata noortega tehtava töö arendamisel rohkem tähelepanu Teile. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasisel planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Teie nime ankeedis ei küsita.

Teie arvamus on valla jaoks väga oluline.

 

Küsimustikku saab täita siin.