« Tagasi

Vabatahlikuks päästjaks saamine

Päästeamet alustab taas vabatahtlike päästjate koolitamisega. Kõikidel huvitatutel palume esmalt ühendust võtta ühendust kas Neeme Päästeseltsi , MTÜ Kostivere Tuletõrje Seltsi, Kaberneeme vabatahtlik maa- ja merepäästega või Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsiga.

Vabatahtlikuks päästjaks on oodatud kõik, kes tahavad edendada oma kogukonna turvalisust. Soovija peab läbima koolituse, mis koosneb teooriast e-õppes ja 1-päevasest praktilisest osast päästekeskuses.

Kui ei ole soovi otseselt saada vabatahtlikuks päästjaks, siis võite alati läbida ainult e-õppe teoreetilise osa. Omandatud teadmistega saate olla abiks ennetustööl või elanikkonnakaitse korraldamisel nii oma kogukonnas kui soovi korral kogu Eestis.

Vabatahtlikuks päästjaks võid saada, kui oled:

vähemalt 18-aastane;
✅suudad töötada stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskad teha meeskonnatööd;
✅aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas suudad langetada iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires ning oskad näha ette nende tagajärgi.

Vabatahtliku päästja tervisetõend on vajalik ja selleks sobib:

mootorsõidukijuhi tervisetõend (põhitõend)

relvaloa taotleja tervisetõend

päästeteenistuja I-IV grupi tervisetõend

tegevväelase tervisetõend

politseiametniku tervisetõend

vanglateenistuse ametniku tervisetõend

vabatahtliku merepäästja tervisetõend

abipolitseiniku tervisetõend

Jõelähtme valla vabatahtlike päästekomandode kontaktid on leitavad ka valla kodulehelt: https://joelahtme.ee/tahtsamad-telefoninumbrid

📷 PÄA