« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsus teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis

Jõelähtme vallavalitsus võitis 2022. a oktoobris osaluse EAS turismiarenduskeskus ja Eesti Disainikeskuse turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis. Meistriklass on turismiteenuste arendamiseks ja uute võimaluste loomiseks, muutes need disainmõtlemise ja digilahenduste abil külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks. Vallavalitsuse meeskond koos disainibüroo Velvet mentoriga, analüüsis valla kui atraktiivse turismisihtkoha arendamist, toomaks piirkonda Eesti turismikaardile ning leidmaks võimalusi, et Jõelähtme valla külad, kogukonnad ja ettevõtjad saaksid piirkonna külastatavusest rohkem kasu, tulu jääks aga nende arenguks.

Koos mentoriga analüüsiti valla võimalusi, küsitleti külastajaid, kaardistati piirkonda, teenuseosutajaid, konkurente, intervjueeriti väga erinevaid gruppe, viidi läbi küsitlusi, testiti tulemusi.
Kaalusime aktiivse, pärand- ja loodusturismi võimaluste ning kohalike tegevuste ja peamiste objektide (Jägala joa puhkeala, Rebala muuseum, kaitseala jms) sidumist erinevate külastusteekondadega. Kuidas kohalikke atesteeritud giide, kogukondi ja teisi huvigruppe kaasata kohalike turismipakettide loomisesse, arendamisse. Tulemuste baasil saame valla turismiarengutega senisest palju jõudsamalt edasi liikuda. Läbitud koolitus on oluline baas valla omandis olevate peamiste turismiressursside väljaarendamiseks, uuendamiseks ja investeeringute kaasamiseks.
Sihtkoha arendamine ei ole ühekordne tegevus, vaid tulemusi näeb alles pikema aja jooksul, läbitud teekonna jooksul saime palju infot, millega jõudsalt edasi liikuda.

Oleme südamest tänulikud kõigile, kes olid kohe lahkelt meistriklassi uuringutes osalema ning enda mõtetega valla turismiarengu suunal abiks olema!
Väga abivalmid olid Jõelähtme valla atesteeritud giidid aga ka kõik teised, kellega kontakteerusime. Meistriklass andis ka aluse koostööks teiste koolitusel osalejatega, kellega järgmiseid ühistegevusi planeerida. 23. märtsil korraldas vallavalitsus koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega turismiteemalise ümarlaua valla ettevõtjate ja ettevõtlike inimestega, kuhu olid kutsutud nii külavanemad, ettevõtjad kui ka lihtsalt turismiteemadest huvitatud inimesed. 

Foto: Jõelähtme vallavalitsuse meistriklassi meeskond koos mentoriga: Ivar Kaldam, Laura Ruul, mentor Klarika Mäeots-Uustal, Piia Eller ja Priit Põldma.

Algne artikkel pärineb veebruarikuu vallalehest: https://joelahtme.ee/et/2023-aasta-valjaanded