« Tagasi

Osale konkursil "Harjumaa kaunis kodu 2023"

Hea kodu kaunistaja,

Traditsiooniliselt on kevadeti alanud kaunite kodude konkurss, et parimaid saaksid tunnustada kohalikud omavalitsused ja maakonnad ning parimatest parimaid Vabariigi President. Maakondlik konkurss on osa üleriigilisest konkursist „Eesti kaunis kodu".  Konkursi raames tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonna kui riigi tasandil.

Konkurss toimub kolmes kategoorias ning iga omavalitsus saab konkursile esitada igast kategooriatest ühe objekti:

  • eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas);
  • maakodud (hajaasustusega piirkonnas);
  • ühiskondlikud objektid (asutus, ettevõte, tootmiskompleks, park, väljak vms).

Konkursile esitatavate objektide osas palume lisada täpne aadress, omaniku/valdaja ees- ja  perekonnanimi, telefon, e-posti aadress, soovitavalt mõni foto objektist. Konkursile esitamisest palume objektide omanikke või haldajaid eelnevalt teavitada.

Ootame ettepanekuid kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 26. maiks. Maakondik komisjon selgitab parimad objektid välja juuni kuus toimuva ülevaatuse käigus.

Lisainfo Eesti Kodukaunistamise Ühenduse lehel.