« Tagasi

Tööpakkumine - sotsiaalnõunik

Töö kirjeldus

Jõelähtme valla sotsiaalvaldkonna arendamine ja järjest paremaks muutmine;

 • kohalikule omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise korraldamine;
 • valdkonna õigusaktide ettevalmistamine ja loomine (vallavolikogu ja vallavalitsuse üldaktid ning vallavalitsuse korralduste eelnõud sotsiaalküsimuses);
 • sotsiaalvaldkonna eelarvete planeerimine ja ettevalmistamine ning eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest vastutamine;
 • vallavalitsuse kui eestkosteasutuse töö korraldamine ning sotsiaalhoolekande küsimustes vallavalitsuse esindamine kohtus;
 • kodanike nõustamine valdkonna küsimustes

 

Ootused kandidaadile

Sul on:

 • erialane kõrgharidus ning süvateadmised sotsiaalvaldkonnast;
 • varasem erialane töökogemus (eriti tuleb kasuks töökogemus kohalikus omavalitsuses);
 • võimekus orienteeruda oma teenistusvaldkonda reguleerivates õigusaktides;
 • väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus ametialase suhtluse tasemel;
 • väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskused;
 • hea pingetaluvus, empaatiavõime, otsustus- ja vastutusvõime;
 • valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
 • ametikohal vajalike teksti-ja tabelitöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus
 • B-kategooria juhtimisõigus.

 

Meie pakume

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • suurepärast ja toetavat meeskonda, kus väärtustatakse koostööd;
 • võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust;
 • koolitusi ja arenemisvõimalusi;
 • töötasu 2100 eurot;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

 

Lisainfo

Ootame sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 21. septembriks 2023 portaali CV Keskus vahendusel või aadressile kantselei@joelahtme.ee