« Tagasi

Peagi algab Gordoni perekool!

Gordoni perekool on:

• universaalsete suhtlemisoskuste õppimine, mis aitavad inimestel luua tugevaid pikaajalisi suhteid kodus (paarisuhe, laps-vanem suhe) ja tööl (suhted kolleegidega);
• teadmised laste arengust ja selle toetamisest.

Grupp alustab 05.10 (neljapäevased päevad), koolivaheaja nädalal koolitust ei toimu (26.10). Viimane koolituse kuupäev 30.11. Toimumiskoht Saha tee 11, Loo kultuurikeskuse B-saalis.

Koolitaja on peretereapeut ja koolipsühholoog Sheila Kolk.
Võtame gruppi 16 inimest. Alustatakse kell 18.00, kestvus on 3h ehk kuni kella 21-ni.
Ülesehitus: rühmatööd, lühiloengud, rollimängud, grupiarutelud, iseseisev töö
Koolitustasu on 80€ inimese kohta.

Koolitus sobib Sulle, kui tahad teada, kuidas:

• kuulata last nii, et ta sooviks enda mõtteid jagada;

• vanemana jaksata ja enda vajaduste eest seista;

• kasvatada lastes enesekontrolli ja vastutustunnet;

• seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed neid järgiksid;

• ära hoida ja lahendada konflikte pereliikmete vahel.

Lapsevanema suhtlustreeringu Gordoni perekooli (Parents Effectiveness Training P.E.T.) mudel loodi USA kliinilise psühholoog dr Thomas Gordon poolt, kes märkas, et pered ei vaja sageli mitte psühhoteraapiat vaid teadmisi suhtlemisest. Gordoni mudel tugines uskumusele, et jõu kasutamine kahjustab suhteid. Alternatiivina pakkus ta oskusi, mis hõlmavad aktiivset kuulamist, selget eneseväljendust ja konfliktilahendust võitja-võitja meetodil. Koolitust on peredele pakutud juba üle 60 aasta erinevates riikides üle maailma. Eestis saab Gordoni perekoolis osaleda aastast 2004, koolituse maaletooja ja litsentseeritud esindaja on Perekoolitusühing Sina ja Mina MTÜ.

Lisainfo ja registreerumine: Rita Hanni lastekaitsespetsialist, telefonil 605 4858 või e-post: rita.hanni@joelahtme.ee