« Tagasi

Loo lasteaed Pääsupesa pakub tööd liikumisõpetajale ja õpetaja assistendile

Loo lasteaed Pääsupesa otsib:

  • Liikumisõpetaja 0,5 koormusega, peamiselt sõimerühmadele.

Kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, pedagoogilised kompetentsid ja eesti keele oskus vähemalt C1.

  • Õpetaja assistenti 1,0

Tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, sh õppevahendite ja- materjalide valmistamisel ja korrastamisel; Tervisekaitsenõuetele vastava puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides; Kvalifikatsiooninõuded on vähemalt keskharidus ja eelnev töökogemus lastega.

Lisainfo ja kandideerimine:
Lemme Hirv 
lemme.hirv@loolasteaed.ee
tel: 512 4107