« Tagasi

Väljakaevamised Loo aleviku sõjahaual

Möödunud aasta oktoobrikuus eemaldati Loo aleviku, Pargi tee 2a punamonument.

Kuigi georadari uuringud näitasid, et punamonumendi all säilmeid ei ole, siis vanade allikate andmeil võis pargis asuvas matmispaigas olla maetud II maailmasõjas hukkunuid. 28. septembri väljakaevamistel leiti siiski kuue inimese säilmeid ja nüüd organiseeritakse neile uus matmispaik Maardu kalmistul.

Tõenäoliselt kuulusid luustike fragmendid 1941. aasta suvel langenud punaväelastele. See järeldus põhineb säilmete juurest leitud Rootsi sõjaväe kiivril mida punaväelased olid omastanud Eesti sõjaväe ladudest. On alust arvata, et säilmed maeti erinevatel aegadel, sest nende paiknemine oli võrdlemisi ebakorrapärane.

Terveks päevaks planeeritud kaevamist objektil juhtis arheoloog Arnold Unt. Kokku osales välitöödel kolm sõjamuuseumi töötajat, ka kaevamistöid juhendas sõjamuuseumi töötaja.

Loe lisaks:

Punamonumentide teisaldamisest Jõelähtme vallas, oktoober 2022.

Kultuurimälestiste register:
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=4