Jõelähtme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2020 muudatus (Kostivere alevik)

Jõelähtme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2020 muudatuse eelnõu avalik väljapanek, mille kestel on võimalik esitada ettepanekuid, toimub kuni 26.02.2015 Kostivere raamatukogus, aadressiga Aruküla tee 3, Kostivere alevik, Jõelähtme Vallavalitsuse kantseleis, aadressiga Postijaama tee 7, Jõelähtme küla ja Jõelähtme valla interneti kodulehel.