« Tagasi

Julged haridusuuendused tõid Kostivere koolile Liikuma Kutsuva Kooli vapi

15 innovaatilisemas koolis üle Eesti ripub algavast kooliaastast tuliuus Liikuma Kutsuva Kooli vapp. Vapimärgiga tunnustatakse vaid neid koole, kus on jõutud igapäevase koolielu liikuvamaks muutmisel süsteemsete lahendusteni ja haridusuuenduseni. Nende seas on ka Kostivere kool.  

2023. aastal tegutseb Eestis juba 200 Liikuma Kutsuvat Kooli, milles tavapärase õppetöö kõrval käib töö ka selle nimel, et õpilaste koolipäevadesse mahuks liikumist nii ainetundides kui vahetundides, koolimajas, -hoovis ja kooliteel, samuti huviringides ja kooliüritustel. Igal aastal valitakse välja koolid, mis saavad tunnustuseks Liikuma Kutsuva Kooli vapi.  

„Liikuma Kutsuva Kool vapi anname nendele koolidele, kus on esimestest katsetustest juba kaugemale jõutud, julgete muutusteni, mis toovad liikumisvõimalusi kõigile  õpilastele, samuti õpetajatele, ja nii loodetavasti iga päev," tutvustab vapitahvlite eesmärki Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja ja Liikuma Kutsuva Kooli programmi üks eestvedajaid Merike Kull.  

  

Ühtlasi on vappide jagamise eesmärk julgustada teisi Eesti koole tutvuma vapikoolide kogemustega. „Igast vapi saanud koolist võiks saada oma piirkonnas heade praktikate jagaja," täiendab Kull.

Maarja Park, kes tegutseb liikumislaboris Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustiku juhina, kiidab Kostivere kooli liikumisõpetuse uuenduste eest: "Kostivere on üks nendest julgetest koolidest, kus asuti põhjaliku uuenduskuuri läbinud liikumisõpetuse ainekava rakendama juba ammu enne seda, kui valitsus uue ainekava vastu võttis. 

Tunnustust väärib ka kooli valmisolek uusi kogemusi jagada. "Kostivere kool on nõus tutvustama ka laiemale ringile seda, kuidas siduda liikumisõpetust vahetundide ja vaba ajaga. Oma tegevuste tutvustamiseks on nad korraldanud kogemusseminare laiemale huviliste ringile," selgitab Maarja Park.
 

"Meil on väga hea meel tunnustada Kostivere kooli ka selle eest, et lisaks õpilastele hoolitsetakse Kostiveres ka õpetajate liikumisrõõmu eest," lisab Park.  

Rohkem infot saab küsida koolist Karin Vassililt, karin.vassil@kostivere.edu.ee.  

TÜ liikumislabor

28. augustil 2023