« Tagasi

Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra avalik väljapanek

Hea Jõelähtme valla elanik!

Muinsuskaitseamet on algatanud Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra avaliku menetluse ning algab eelnõu avalik väljapanek. Olete oodatud Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõuga tutvuma 23. märtsist kuni 30. aprillini 2023 Muinsuskaitseameti veebilehel muinsuskaitseamet.ee/rebalakaitsekord ning eelneval kokkuleppel ameti Tallinna kontoris (Pikk 2) või Jõelähtme vallavalitsuses (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla).

Praegu kehtiv Rebala muinsuskaitseala põhimäärus võeti vastu 2016. aastal. 2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet koostamas uusi kaitsekordasid kõigile 12-le muinsuskaitsealale, sealhulgas Rebala muinsuskaitsealale.

Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu täpsustab kaitseala eesmärki, väärtuseid ja nende kaitsmise põhimõtteid. Uuendusena on kaitsekorraga kaardistatud pärandniitude asukohad ja arheoloogilise kultuurkihiga alad ning muinsuskaitseala hooned on jagatud kaitsekategooriatesse, millest lähtuvad kehtestatud nõuded ja leevendused. Muudatused võimaldavad paremini täita kaitseala kaitse-eesmärki ja anda selgemad suunised nii omanikule, projekteerijale kui ka ametnikule. Juhime tähelepanu, et pärandniitude ja/või arheoloogilise kultuurkihiga alade nõuded hakkavad puudutama Teie kinnisvara juhul kui see asub kaitsealal.

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul 23. märtsist kuni 30. aprillini 2023 on kõigil võimalik esitada selle kohta arvamusi ja ettepanekuid kirjalikult, saates need Muinsuskaitseametile e-posti teel info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk tn 2, 10123, Tallinn. 

Pärast avaliku väljapaneku lõppu ja laekunud ettepanekute läbitöötamist toimub kaitsekorra avalik arutelu, kus Muinsuskaitseamet tutvustab eelnõule esitatud arvamusi ja ettepanekuid ning ameti seisukohti. Avaliku arutelu toimumise koha ja kuupäeva osas edastatakse täiendav teade.

Infot Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise kohta saab Muinsuskaitseameti veebilehelt muinsuskaitseamet.ee/rebalakaitsekord.

31. märtsil 2023, algusega kell 16.00 toimub Kostivere kultuurimõisas infopäev, kus Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet jagavad teavet nii kaitsekorra eelnõu kui ka maikuust avaneva poollooduslike koosluste hooldamise toetuse kohta.

Infopäeva otseülekannet saab jälgida ka Muinsuskaitseameti Facebooki lehelt.

Registreeruda saab SIIN

Panustame koos pärandi säilimisse!

 

Allikas: Muinsuskaitseamet