« Tagasi

Suka sild on ülepääsuks avatud

Ajalooliselt jalgsi ülepääsuna kasutusel olnud Suka sild, mille omanik 2021. a suvel piirdeaiaga sulges ja Koogi küla poolses otsas asfaldi oma kinnistu osas likvideeris, on peale kohtuvaluste lõppemist vallavalitsuse erinevate otsuste üle, alates 17. märtsist ülepääsuna uuesti avatud. Kohtuvaidluse tulemusena jäid kehtima omavalitsuse otsused 2,5 m jalg- ja kergliiklustee talumise kohustusega Ruu küla Kanali lõik V3 kinnistul koos sundvalduse eest makstava hüvitisega 14 420 eurot aastas ning maaomanikule tehtud ettekirjutusega tagada sundvalduse alal liiklemine.

Järelevalve menetluse käigus silla avamiseks nõustus omanik avama ülepääsu kui avalikult kasutatav tee piiratakse piirdeaiaga pikki Suka silda. Omaniku poolt varem paigaldatud piirdeaed demonteeriti omaniku poolt ja vallavalitsus paigaldas tee kasutusala piirile ajutise piirdeaia. Tegemist on siiski ajutise lahendusega, mille eesmärgiks oli sild liikumiseks esimesel võimalusel avada. Valla poolt tehtud tehniliste lahenduste ettepanekutega piirdeaia ümberehitamiseks omanik ei nõustunud ning lõplik tehniline lahendus ei ole veel teada – selles osas ootab vald omaniku ettepanekuid. Senikaua tuleb paisusilla ületamisel olla mõnevõrra ettevaatlik ning jälgida sillal ajutise piirdaia raskusplokkide või silla Koogi külapoolses otsas tee katte ebatasasuse tõttu komistamist. Teekatte Koogi küla poolses otsas plaanib vald peatsest sundvalduse ala laiuses taastada.