« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 09.–29.03.2023

Vallavanem Andrus Umboja
Kaevandusega seonduvast Ruu külas, saab lugeda valla advokaat Karl Haavasalu poolt kirja pandud artiklis nii märtsikuu vallalehest kui ka kodulehelt LINK.

Ülepääsu võimalikkusest Suka sillalt LINK.

Abivallavanem Priit Põldma
Loo alevikus on ilmselt vajadus 2023. a soetada kaherühmaline moodullasteaed. Võimalik asukoht oleks Loo lasteaia kõrval, Loo spordihoone kinnistul, Spordi tee 5. Tegemist on ühiskondlike ehitiste maaga. Krundil asuvad parkla, mänguväljak, elekter kui ka kaugüttetrass. Toitlustamist saab korraldada Loo lasteaia köögist.
Vallavalitsus on kiitnud heaks Loo Elekter AS-i poolt esitatud võrgu lisateenuse lepingu projekti, moodullasteaia liitumispunkti (3X40A) rajamiseks. Samuti Adven Eesti AS-le kaugküttevõrguga liitumistingimuste taotluse, rajamaks ehitatava moodullasteaia juurde liitumispunkt. Kinnitatud on ka Loo Vesi OÜ poolt esitatud vee- ja kanalisatsiooniga liitumise pakkumine, sõlmimaks moodullasteaia toimimiseks liitumisleping.

Abivallavanem Art Kuum
Alates 07.03. tehtavad ühistranspordi liikumise muudatused seoses Tallinna sadama trammiliini ehitusega on leitavad SIIN.

Saha–Loo tee ja Pärnamäe vahelise Vana-Narva mnt teetööd jätkuvad.

Arendusnõunik Piia Eller
Välja on kuulutatud neli konkurssi – kirjalikud enampakkumised suvisel turismiperioodil toitlustuse ja kaubanduse pindade rentnikute leidmiseks Loo asulasse ja Loo ujumiskohta, Jägala-joa parklasse ja Punakivi randa. Enampakkumiste esitamise tähtaeg on 14.04.23 kell 9.00. Täiendav info enampakkumiste kohta on leitav Jõelähtme valla veebilehel: https://joelahtme.ee/enampakkumised  

Valla uue arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2027 koostamise protsess on lõppjärgus. Kokkulepitud ajakava järgi esitatakse uus arengukava dokument aprillis volikogu esimesele lugemisele. Seejärel pannakse see avalikule väljapanekule ning kohtumised elanikega toimuvad 8. mail kell 17.30 Loo koolis ja 9. mail kell 17.30 Kostivere mõisas. Arengukava protsessi infot näeb valla veebilehelt.

14.märtsil osalesin Tallinnas HEAKi seminaril „Harjumaa väikesaarte ligipääsetavuse, ranniku- ja mereturismi arendamine", kus räägiti Harjumaa ranniku ja saarte ligipääsetavuse parandamisega seotud teemadest ja arengutest.

23.märtsil toimus Rebala keskus-muuseumis valla ettevõtjate ümarlaud, kus HEAK tutvustas enda tegevusi ja piirkondliku maakonna organisatsiooni tegevust, Padise klooster-külastuskeskuse juht Marje Kidron rääkis külastuskeskuse turismitegevustest ning vallavalitsuse ettekandes tutvustati kohaliku piirkonna turismi arenguga seonduvat, vallavalitsuse meeskonna teenusedisaini meistriklassi läbimist ja uue algatuse (piirkonna külastusmängu) ideed.

Valla veebilehel on „Avatud valitsemise tegevuskava" alla lisatud „Kaasamistegevuste kava 2023" kust näeb vallavalitsuse kaasamistegevuste kohta infot kalendrikuude lõikes. Kava täieneb pidevalt ning infot lisatakse jooksvalt, seega tasub see aeg-ajalt üle vaadata.

Keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits
31. märtsil, algusega kell 16.00 toimub Kostivere kultuurimõisas infopäev, kus Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet jagavad teavet nii 23. märtsil avalikule väljapanekule mineva Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kui ka maikuust avaneva poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlusvooru kohta

Kirjaliku eelläbirääkimistega enampakkumine ilu-ja tervishoiuteenuste osutamiseks Loo alevikus Saha tee 11 aadressil asuvas hoones üürile 46,7 m2 suuruse äripinnale. Täiendav info enampakkumiste kohta on leitav Jõelähtme valla veebilehel: https://joelahtme.ee/enampakkumised  

Keskkonnanõunik Mailis Ental
22. veebruaril toimus Loo koolis avalik arutelu: Harju maavarade planeerimise põhimõtted. Planeerimise eesmärgiks on anda kohalikele inimestele, omavalitsustele ning ettevõtjatele selgust maavarade pikaajalise kaevandamise vajaduse, aja ja tegevuste reeglite kohta. Aruteludest on oodatud osa võtma kõik huvilised. Materjalid, arutelude ajad jm info on üleval planeeringu kodulehel www.harjumaavarad.ee

Hülgepoja lapsepõlve suur osa on omapäi rannas lesimine. Ja ta saab selle omaette olemisega kordades paremini hakkama kui inimlaps. Hülgepoega rannas kohates, hoia palun temast eemale.

Hajaasustuse programmi taotlusi saab esitada kuni 03.04.2023.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
Koolikohta saab käesoleva aasta 1. märtsist taotleda läbi ARNO e-keskkonna https://arno.joelahtme.ee/

Noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste
13. märtsil toimus noortevolikogu koosolek. Arutleti lähiaja plaanide üle ning mõeldi üheskoos, kuidas ellu viia valideerimise kampaaniat. Kampaania eesmärk on suurendada noorte seas teadlikkust valideerimise olulisusest, et planeerida bussiaegu efektiivsemalt.

15. märtsil kohtusid noorsootöö kvaliteedi hindamise enesehindajate meeskond. Noorsootöö kvaliteedi hindamise eesmärk on hinnata noortevaldkonda hetkeseisu vallas ning vastavalt tulemustele planeerida noorsootööd ning selle tegevusi.

Jõelähtme õpilasmalev otsib tööandjaid. Malev toimub sel aastal 14.–21. juunil ehk kuus tööpäeva. Piirkonnad on Loo, Kostivere, Neeme ja Kaberneeme. Tööaeg on 4–7h päevas ning maleva rühm koosneb 15 noorest ning juhendajast. Sobilikeks valdkondadeks on põllumajandus, toitlustus, teenindus, haljastus, puhastus- ja koristustööd. Lisainfo: juurakkreete@gmail.com või 5623 6117.

Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul.
Lõppemas on kohaliku omaalgatuse toetuse (KOP) kevadvoor. Toetuse taotlemine kestab kuni 3. aprillini.

Kultuuri,- haridus- ja spordiprojektide 2023. a II taotlusvoor avaneb 5. aprillil tähtajaga 5. mai. Pikemalt SIIN.

Aprilliikuu liikumisaasta teemalised sündmused on leitavad SIIN.

Emadepäeva eelne lusikapidu toimub 13. mail kell 11 Kostivere lasteaia saalis. Viimase poolaasta jooksul (13.10.2022-13.04.2023) sündinud laste vanematele saadetakse kutsed aprillikuu teises pooles.

Neeme lastead Mudila ja Jõelähtme valla päevakeskus pakuvad tööd. Tööpakkumised on leitavad https://joelahtme.ee/vabad-tookohad2  

Koduvallas toimuvad sündmused on leitavad valla kodulehel asuvast sündmuste kalendrist

Aprillikuu vallalehe kaastööd ja materjalid saata hiljemalt 17. aprilliks laura.ruul@joelahtme.ee