4.11.19
Elsa Rikandi nimeline kultuuripreemia on asutatud Jõelähtme Vallavolikogu 25. Mai 1996 otsusega nr 37. Juhindudes Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia sihtfondi põhimäärusest on kultuuripreemiat välja antud igal aastal (va 2000. aastal). 
 
Määruse nimetus: Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord reguleerib kultuuripreemia fondi moodustamise, kultuuripreemia taotlemise ja andmise korda ning kultuuripreemia komisjoni töökorda.
 
§ 3: Taotluste esitamine ja kultuuripreemia andmine. 
 
Taotlusi kultuuripreemia andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlusi esitatakse hiljemalt iga aasta 15. septembriks. Taotlusele tuleb juurde lisada kandidaadi isiku andmed ja põhjendus, miks peaks see kandidaat saama preemia.
 § 4 Fikseerib Elsa Rikandi nimelise komisjoni töö
 
Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse ajutine ühiskondlikel alustel töötav viieliikmeline komisjon, mis alustab tööd 15. septembril ning tema volitused kestavad kuni Vallavalitsuse poolt kultuuripreemia andmise otsustamiseni. Komisjoni tööd juhib valla vastava valdkonna abivallavanem, koosseisu kuuluvad volikogu haridus- ja kultuuriküsimustega tegeleva alatise komisjoni esimees ja vallavalitsuse vastava ala spetsialist.
 § 5 sätestab preemia väljaandmise.
 
Preemia antakse välja üks kord aastas ühele isikule õpetajate päevale pühendatud vallavanema pidulikul vastuvõtul. Kultuuripreemiat samale isikule korduvalt ei anta. Preemiasumma suurus nähakse ette valla eelarves vastavalt eelarve võimalustele. Preemia andmise / mitte andmise otsustab Vallavalitsus komisjoni ettepanekul.
 
Antud määruse rakendamine ei too vallale kaasa mingeid lisakulutusi.
Väljavõte volikogu määruse eelnõu „Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord" seletuskirjast.
 
Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia laureaadid:

Virve Lääne (2019)
Urmas Kingsepp (2018)
Elle Himma (2017)
Age Imala (2016)
Karin Soosalu (2015)
Tiina Muddi (2014)
Sirje Põllu (2013) 
 Margi Pärtel (2012),
 Merike Kahu (2011),
 Tiit Tammesson (2010),
 Margus Kirja (2009),
 Erika Põlendik (2008),
 Kersti Laanejõe (2007) ja elutöö preemia laureaat Linda Tamm (2007),
 Maie Ramjalg (2006),
 Maie Jakobi (2005),
 Kai Müürsepp (2004),
 Svetlana Siltšenko (2003),
 Silja Trisberg (2002),
 Aare Värte (2001),
 Taimi Saarma (1999),
 Leili Värte (1998),
 Maria-Marika Kurvet (1997)
 Ahto Nurk (1996).
Toimetaja: SIGNE VALDMANN