« Tagasi

Jõulutoetuste maksmisest Jõelähtme vallas

 

Jõelähtme vallas makstakse jõulutoetust eakatele alates 70. eluaastast, puudega laste peredele ning lasterikastele peredele, kus kasvab neli või enam last. Toetuse suurus on 50 eurot inimese kohta ning toetuse saaja elukoht peab olema rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vallas hiljemalt käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga.

Jõulutoetuse saamiseks:

  • Kes ei ole varasemalt toetuse saajate hulka kuulunud või on muutunud kontonumber või perekonnanimi, palume teatada sotsiaalosakonnale oma arvelduskonto number.
  • Kellele on toetus varasemalt laekunud ja andmed vahepeal muutunud pole, laekub toetus automaatselt.

Kontaktid: Hannes Vetik 605 4880, hannes.vetik@joelahtme.ee, Kristiina Välba 60 54 860, kristiina.valba@joelahtme.ee.