« Tagasi

Vaimne tervis: kasulikud telefoninumbrid

Vaimne tervis

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks.

Seega tähendab vaimne tervis enamat kui psüühikahäire või psüühilise puude puudumist – see on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema kogukonna heaolu ja tõhusa toimimise alus. Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.

Kaks peamist lähenemist vaimsele tervisele on järgmised:

Positiivne vaimne tervis ehk vaimne heaolu on vahend, mis on vajalik üldise heaolu saavutamiseks, kuna aitab suhestuda ja kohaneda ümbritseva keskkonnaga, seda tajuda, mõista ja tõlgendada ning vajadusel muuta. See võimaldab kogeda elu tähenduslikuna ja olla loominguline ning produktiivne ühiskonnaliige.

Negatiivne vaimne tervis kätkeb endas psüühikahäireid, vaimse tervise probleeme ja nende sümptomeid. Psüühikahäireid on võimalik diagnoosida, kuid vaimse tervise probleemid võivad esineda ka siis, kui tõsisema psüühikahäire diagnoosimiseks ei ole alust. Tavaliselt on sel puhul tegu negatiivse stressi tagajärgedega, mis võivad aja jooksul kuhjuda ja süveneda, olles nii riskiteguriks psüühikahäire kujunemisele.

Abi peaks otsima siis, kui inimene:

  • tunneb, et stress mõjutab tema tervist;
  • tunneb, et on meeleheitel;
  • tunneb ennast pidevalt õnnetuna, kurvana ja arvab, et elu pole elamist väärt;
  • kaotab söögiisu (või sööb tavalisest tunduvalt rohkem);
  • tal on uneprobleemid, ta ei ole võimeline õhtul uinuma ega saa hommikul üles;
  • tunneb ja arvab, et ei suudaks oma probleeme mitte kellegi teisega jagada, sest keegi ei mõistaks teda;
  • kuuleb hääli, mis ütlevad talle, mida teha või kuidas käituda, aga keegi teine neid ei kuule.

Rohkem infot Terviseinfo.ee