14.04.22

Koostamisel on Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2022‒2031. Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek toimub 28. aprill 2022. a kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. 
Kõik huvilised on oodatud osalema, rohkem infot leiab SIIT.

 

Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7.mail

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda.

Vallavalitsus korraldab 7.mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta.

Üle saab anda ainult kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid, akud, patareid, tulekustutid.

Vanaelektroonikat ning autorehve palume mitte tuua!

 

Kogumisauto liigub 7.mail:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel

10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures

11.25–11.45 Maardu külas pakendikonteinerite juures platsil

11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (Aia park)

12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures

13.00–13.15 Haljava külaplatsil

13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees platsil

14.25–14.40 Neeme külas poe kõrval platsil

15.00–15.15 Manniva külas küla keskel kastani all

15.30- 15.45 Rebala küla, bussijaama taga

16.00–16.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil

16.30–16.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)

17.00–17.15 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

 

 

 

Toimetaja: MAILIS ENTAL
« Tagasi

Kevade saabudes jõuab kätte ka tuleohtlik aeg

Kevade algusega on Päästeamet pidevalt väljakutsetel kustutamas kulu põletamisest või hooletult ära visatud suitsukonidest alguse saanud ulatuslike põlenguid.

Päästeamet tuletab meelde, et tuletegemise ohutusreegleid eirates võib tule tegemine päädida suure kahjuga, kus kannatada saavad inimesed ja ka kodud. Tihti algabki kulupõleng lisaks lõkke tegemisele ka maha visatud suitsukonist, tikust või põllule loobitud klaaspudelist.

Kulupõletamine on aastaringselt keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus!

Palun selgitage tuleohutut käitumist ka oma lastele:

On juhtumeid, kus lapsed mängivad tikkudega põletades kulu või risuhunnikuid ning selline tegevus lõppeb maastiku–  või metsapõlengutega.

Et vältida tulekahjusid pea meeles need lihtsad reeglid:

 • lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses – vähemalt 10 sammu kaugusel hoonest
 • lõke läbimõõduga üle ühe meetri peab olema hoonest 15 meetri kaugusel;
 • puhasta lõkkekoha ümbrus kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist; 
 • piira lõkkeala kivide või pinnasevalliga;
 • lõkkes tohib põletada vaid immutamata puitu ning pappi ja paberit.

  Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, kaableid, plastikut, riideid ja ehitusjäätmeid ei tohi lõkkesse visata   nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega.
   
 • lõket tuleb valvata ja hoida selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6-kg tulekustuti;
 • lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega.


Neid ohutusreegleid järgides on saad Sa ära hoida suurte kahjudega põlengud ning säästa elusid ja loodust!

 

 

 


30.04.21
 •  

 

Toimetaja: SIGNE VALDMANN