Adven alustas Kostiverre taastuvenergial põhineva katlamaja rajamist

 

Energiaettevõte Adven alustas Kostiveres uue katlamaja ehitamist, mis võimaldab keskkonnasäästliku kütuse kasutamist ja stabiilsemat hinda piirkonna kaugkütteklientidele. Katlamaja loodetakse töösse saada juba selle aasta detsembris.

Uus 850 kW võimsusega katlamaja ehitatakse varasema katlamaja asukohta (Urke tn 4) ning see on tänapäevane, efektiivne ja töötab kohalikul taastuval kütusel.

„Hakkpuidu saame osta kohalikelt tarnijatelt. Sellega väheneb oluliselt sõltuvus suurtes piirides kõikuva hinnaga imporditud maagaasist. Seeläbi saame Kostivere aleviku elanikele tagada stabiilse hinnaga soojusvarustuse," selgitas ehitatava katlamaja kasusid Adven Eesti projektide direktor Priit Tiit.

Tiidu ütlust mööda on Adveni eesmärk uuel küttehooajal kõikides oma kaugküttevõrkudes taastuvkütustele üle minna, mille puhul omavalitsused on olulised partnerid. „Omavalitsusel peab olema koostatud soojusmajanduse arengukava, mille alusel saab kaugküttesüsteemidele taotleda toetust – seda nii võrkude uuendamiseks kui ka taastuvenergial põhineva küttesüsteemi rajamiseks. Jõelähtme vallaga on meil toiminud suurepärane koostöö, et luua eeldused parimaks varustuskindluseks ja hinnaks," selgitas Tiit.

Uue katlamaja ehitustööde hind ulatub ligi miljoni euroni, millest 340 000 eurot finantseerib keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) abil Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond. Töödele eelnes Kostivere kaugküttesüsteemi renoveerimine, mida toetas KIK-i kaudu sama fond.

Kaugküttevõrkude renoveerimistööde käigus vahetas Adven välja 1,1 kilomeetri ulatuses amortiseerunud soojatorustikku Aruküla tee ja Jõe tänava ümbruses. Uuendustöö vähendas piirkonna soojuskadusid 4,9% võrra ja sellega paranes oluliselt varustuskindlus. Tänu moodsale võrgule vähenes atmosfääri paisatava CO2 kogus 4,9 tonni võrra aastas.

„Kostivere võrk on suhteliselt väike ja paikneb hajali – seetõttu on siin efektiivne sooja kohaletoimetamine veelgi olulisem, kui tihedama asustusega piirkonnas," selgitab Tiit. Tema käest on küsitud, miks võrgu renoveerimistöid ei tehtud varem. „Plaan selleks oli olemas aastaid tagasi, kuid pidime ootama, millal meie kaugküttevõrgu kanalites paiknevad veetrassid sealt eemaldatakse. Kohe, kui veetorud eemaldati, saime töösse anda ka soojavõrgu uuendamise," kommenteeris Tiit ja lisas, et Adveni suund on pakkuda tänapäevaseid ja taastuvkütusel põhinevaid lahendusi kõikjal oma kaugküttepiirkondades.

Jõelähtme vallas haldab Adven ka Loo kaugküttepiirkonda, kus ettevõte nüüdisajastas võrgu ja ehitas uue tõhusa biokatlamaja viis aastat tagasi. „Hinnad Loo kaugküttevõrgus on sestsaadik olnud enamasti madalamadki ning biokütuse osakaal suurem, kui kohe kõrval asuvas pealinna võrgus tervikuna, mis mastaabiefekti arvestades on eriti hea näitaja," kommenteeris Tiit.

Adven on enam kui 40-aastase kogemusega juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides. Ettevõte haldab enam kui 350 energiakeskust, mille tootmise kogumaht on 5 TWh. Eestis pakub Adven kaugkütet 19 võrgupiirkonnas ning tööstustele auru-, kütte- ja jahutusteenust Energy as a Service terviklahendusena kokku enam kui 100 energiakeskuses.


Katriin Vasar
Adveni turundus- ja kommunikatsioonijuht