« Tagasi

Anna oma sisend koostamaks valla arengukava ja eelarvestrateegia

Hea Jõelähtme valla elanik!

Ootame kõigi valla elanike arvamusi ja ettepanekuid valla elu ja kodukoha paremaks muutmiseks ning  palume teil võtta natuke aega ja vastata mõnele küsimusele.
Iga vallaelaniku panus valla arengusse on väga oluline ja palume kõigil, kes soovivad, enda sisend ka edastada.

Uuendamisel on hetkel kehtiv Jõelähtme valla arengukava 2021-2027, et see vastaks paremini valla elanike pikaajalistele ootustele ja valla arenguvajadustele. Arengukava on omavalitsuse tegevuse alusdokument, mille põhjal kujundatakse valla iga-aastased tegevuskavad, eelarvestrateegia ja investeeringute kava.

Küsitlus on anonüümne, vastuseid ei seostata isikutega ega kasutata muuks kui statistilise ülevaate koostamiseks.

Vastamise tähtaeg on 29.10.2022. 

Arengukava esimese versiooni avalikustamine toimub 2023. aasta kevade jooksul.

Anna sisendit arengukava jaoks SIIN

Küsitlusele saab vastata nii valla veebilehel kui paberil (vallalehes). Paberil täidetud küsitlusvormi saab tuua Loo-, Kostivere-, Jõelähtme-, Neeme- ja Kaberneeme raamatukogudesse või täita vorm raamatukogus koha peal.

Lisaks küsitlusele toimuvad vallas erinevad kaasamiskohtumised, samuti alustavad tööd valdkondlikud töörühmad.  Uue arengukava valmimise tähtaeg on järgmise aasta kevad ja hiljemalt maiks 2023 peaks olema uus Jõelähtme valla arengukava koos eelarvestrateegiaga kehtestatud.

Jõelähtme vallavalitsuse riigihanke uue Jõelähtme valla arengukava 2023–2035 ja eelarvestrateegia 2023–2027 koostamiseks võitis Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis ehk DD StratLab. Hankepartner Domus Dorpatensis koos valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise juhtrühmaga on ka valla uue arengukava protsessi eestvedajaks. Lisaks juhtrühmale moodustatakse valdkondade teemade süvitsi käsitlemiseks ka valdkondlikud töörühmad.

Arengukava protsess ja tegevused on vallavalitsuse veebilehel, infot täiendatakse jooksvalt:
https://joelahtme.ee/arengukavad

Septembrikuu vallalehes on küsitlus 7. leheküljel: