« Tagasi

Jõelähtme valla arengukava 2023–2035 ja eelarvestrateegia 2024–2027 avalik väljapanek

Tutvu Jõelähtme valla arengukavaga ja eelarvestrateegiaga SIIN.

Jõelähtme vallavolikogu kiitis 13. aprilli 2023 istungil heaks Jõelähtme valla arengukava 20232035 ja eelarvestrateegia 20242027  projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule. Arengukava dokument koosneb valla pikaajalisi eesmärke seadvast strateegiast, lühiajalisemast tegevuskavast ja eelarvestrateegiast.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek kestab 14. aprillist kuni 7. maini 2023
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia kohta oma arvamust avaldada ja teha täiendavaid ettepanekuid.  Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 7. maiks 2023 e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee või tavapostiga Jõelähtme Vallavalitsusse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Kohtumised elanikega toimuvad 8. mail kell 17.30 Loo koolis ja 9. mail kell 17.30 Kostivere kultuurimõisas.

Jõelähtme valla uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi infot näeb Jõelähtme valla veebilehelt.