« Tagasi

Põhja-Harju Koostöökogu külad Aruka küla arenguprogrammis

Arukate külade eesmärk on ikka üks: elujõulisem, jätkusuutlikum ja atraktiivsem kodupaik ning kohaliku elu edendamine läbi kogukondade koostöö teiste küladega nii Eestis kui ka üle piiri.

Arukas küla viitab maapiirkonnas välja töötatud kontseptsioonile, mis pakub lahendusi tekkinud probleemidele ja parandab elukvaliteeti. Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega innovaatiliste lahenduste juurutamiseks külakogukondades toetudes kogukonna väärtustele ja võimalustele.

Euroopa riikides  alates 2017. aastast juba edukalt toimivat arukate külade lähenemist rakendati 2020.–2022. aastatel esmakordselt ka Eestis – koostööprojektis "Arukate külade arenguprogramm" osaleb 13 Leader tegevusrühma üle Eesti, sh Põhja-Harju Koostöökogu.

Programmis osalevatele küladele pakuti tuge ja koolitustegevusi oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Võimalust  mentortoe najal oma küla tugevused ja nõrkused pulkadeks lahti lammutada ja siis konstruktiivsel viisil jälle kokku klappida kasutas 24 piirkonda üle Eesti.

Põhja-Harju piirkonnast osales üle-eestilises Arukate külade koostööprojektis kolm pilootküla – Rae valla Uuesalu küla, Jõelähtme valla Neeme küla ning Viimsi valla Lubja küla. Tulemusena valmisid igas külas arengukavad,  mille järgi oma samme lähiaastatel seada, et elukeskkond saaks parem ja kogukondade tugevused parimas mõttes targalt ära kasutatud. Digilahendused ei ole seejuures ilmtingimata must be element – ka kogukonnateenused, taastuvenergia, ringmajandus on märksõnad, mis arukat küla iseloomustavad. Samuti valis iga küla ka piloottegevuse, mille projekti lõpuks ellu viib.  Uuesalu küla projektiidee on külakeskuse valgustus, Lubja küla idee nutikad pingid ning Neeme külal külakino.

Külakino toob kokku

Neeme külas, mis asub Tallinna südalinnast vaid napi 40 kilomeetri kaugusel moodustavad lõviosa elanikest noored lastega pered. Viimastel  aastatel on külaelanike arv eriti jõudsalt kasvanud, kiire kasvuga käib paratamatult kaasas ka hulk muresid. Seetõttu liigutakse külas oma mõtete ja tegudega selles suunas, et elukeskkond oleks veelgi turvalisem ja ühtehoidvam. Eks Tallinna läheduse ja ahvatlustega tule siingi võistelda, ent ühe lahendusena külaelanike ühtehoidvuse suurendamiseks nägi külaselts külakino loomist. Kinosaal on plaanitud Neeme poe teisele korrusele. Praegu käivad veel ettevalmistused, ent pimedateks ja rahulikeks talveõhtuteks saab ka kino valmis. Plaanis  on  nii pühapäevased perehommikud kui ka filmiõhtud kogukonna igas vanuses inimestele.

Neeme Rannavalve Seltsi esindaja Tõnu Vaheri sõnul andis arukate külade programmis osalemine külale võimaluse oma tugevused ja nõrkused, eesmärgid ja võimalused põhjalikult läbi mõelda ning valmis sai küla arengukava. Ja külakino hommikutel/õhtutel hakkavad üheskoos kindlasti ka mõtted lendama – arengukavast koorus välja suisa 17 ideed, millega küla unistuste elukeskkonnale ja nutikatele lahendustele veelgi lähemale liikuda.

Ideest tulemuseni

Põhja-Harju Koostöökogu partner programmi läbiviimisel oli iduettevõte MTÜ Cleantech Estonia, kelle abiga korraldati piirkonna küladele mitu arenduspäevakut, kus üheskoos püüti leida nutikaid lahendusi kogukonna muredele või kitsaskohtadele.  Kolmest ideepäevakust kerkis välja viis teemat: vajaduspõhine transport, energia tarbimise ühistu ja kogukonna taastuvenergeetika, pärandmaastike õueõppeala Rebalas, digitaalne teadetetahvel ning kogukonnaaed, mille kallal töögrupid ajurünnakuid pidasid. Kuna programm veel kestab, siis hetkel ei ole veel selge, millised põnevad lahendused nendest viiest teemast realiseeruvad, ent vajadusel aitab Cleantech Estonia kogukonnal oma idee teostamiseks ka sobivaid rahastusvõimalusi leida.

Põhja-Harju Koostöökogul on juba koostamisel ka uus arukate külade koostööprojekt 2022-2024, et haarata piirkonnast (Rae, Viimsi, Jõelähtme vallad) programmi veelgi enam külasid. Lisainfo: leaderph.eu.

Artikkel on valminud LEADER koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm" raames.

Signe Valdmann

Tutvu heade näidetega Euroopa arukate külade võrgustiku Smart Rural 21 veebilehel www.smartrural21.eu
Rohkem infot Arukate külade arenguprogrammi kohta: leaderliit.eu/arukad-kulad/

Neeme küla sügislaat
Autor: Rauno Märtsoo