Jõelähtme valla eelarve interaktiivne vaade 2023

Interaktiivses vaates saab valla eelarve täitmist vaadata jooksvalt uueneva koondvaatena. Andmete detailsemaks vaatamiseks saab võtta eraldi lahti põhitegevuse tulud ja kulud ning tutvuda investeerimistegevusega. Samuti on võimalik tutvuda reservfondi kasutamise andmetega. 

Eelarve interaktiivse ülevaatega saate tutvuda SIIN.