22.09.23

AVALIKU SEKTORI ASUTUSELE 

 

Avaliku sektori uuenduste toetamiseks avatakse tähtajalisi taotlusvoore ja tehakse koostööd erinevate teadus-ja arendusasutustega. Toetatakse teadus- ja arendustegevust ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arengut, soodustamaks teadlaste ja ettevõtjate vahelist koostööd ning innovatsiooni.

 Edukas rahastusprojekt saab alguse heast ideest ja läbimõeldud projektistEnne rahastuse otsimist tuleb läbi mõelda, mida ja miks teha tahetakse (milline on lähteülesanne); milliseid ressursse on vaja projekti ellu viimiseks (kes-mida-millal-milliste vahenditega teeb) ning millised muutused peaksid antud projekti tulemusel aset leidma (milline tulem tekib). Mida põhjalikum on eeltöö, seda lihtsam on leida rahastust ning seda sujuvamalt kulgeb projekti teostamine.
 Toetuste taotlemise abimaterjali näeb RTK veebilehelt: Toetusprojekti ABC: kasulik teada
Projektitaotluse kirjutamist saab alustada alles peale eeltöö tegemist ja projekti läbimõtlemist!

NUTIKAD JA INNOVAATILISED IDEED

Riigikantselei

 

Riigikantselei ja Innotiimi eestvedamisel on koostatud katsetamise juhend avalikule sektorile. Veebilehelt katsetamine.riigikantselei.ee leiab nii juhendi koos põhjalike selgitustega kui ka 25 näidet juba läbi viidud katsetamistest.

 

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EAS ja KredEx ühendorganisatsioon)

 

TalTechi Prototron

  • Prototron nutikatele ja innovatiivsetele ideedele prototüübi loomiseks 

 

 

KOHALIK ARENG

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

 

Integratsiooni Sihtasutus

 

Päästeamet

 

Harjumaa Omavalitsuste Liit

 

Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK) CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) programm

 

 

NOORTELE

Eesti Noorteühenduste Liit

 

Haridus- ja noorteamet 

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

 

KIKi Negavatt

  • Negavatt (18-30 aastastele noortele suunatud roheideede konkurss) 
  • Mini negavatt (I-VI klassi lastele mõeldud keskkonnateemaline videokonkurss) -> Avaneb 30.10.23Tähtaeg 19.11.23!

 

Euroopa Parlamendi noortekonkursid (Euroopa Parlament Büroo Eestis)

 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu NORDEN

 

KESKKOND, KLIIMA, ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EAS ja KredEx ühendasutus)

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) siseriiklikud programmid

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

 

 

 

HARIDUSVALDKOND

Haridus- ja Teadusministeerium

 

Saksa saatkond Tallinnas

 

MTÜ Mondo maailmakool

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

 

KULTUURI- JA SOTSIAALVALDKOND

Kultuuriministeerium

 

Eesti Rahvakultuuri Keskus

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

 

Eesti Kultuurkapital

 

Muinsuskaitseamet

 

Sotsiaalministeerium

 

 

------------------

Põhjamaade Ministrite Nõukogu NORDEN

 

Loov Euroopa

 

Interreg

 

EL LIFE programmi toetus (vt infot KIKI veebilehelt) 

  • Strateegilised integreeritud projektid -> Eeltaotluse esitamise tähtaeg oli 8.09.22, täistaotluse esitamise tähtaeg 7.03.23!
  • Tehnilise abi projektid 
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 
  • Ringmajandus ja elukvaliteet 
  • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine 
  • Puhtale energiale üleminek 

 

LIFE programmi veebilehe info vaatamiseks vajuta logole

LIFE programmi info eesti keeles