2.12.22

AVALIKU SEKTORI ASUTUSELE 

 

Avaliku sektori uuenduste toetamiseks avatakse tähtajalisi taotlusvoore ja tehakse koostööd erinevate teadus-ja arendusasutustega. Toetatakse teadus- ja arendustegevust ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arengut, soodustamaks teadlaste ja ettevõtjate vahelist koostööd ning innovatsiooni.

 

Nutikad ja innovaatilised ideed

Riigikantselei

 

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EAS ja KredEx ühendorganisatsioon)

 

TalTechi Prototron

  • Prototron nutikatele ja innovatiivsetele ideedele prototüübi loomiseks 

 

Kohalik areng

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) siseriiklikud programmid

 

Keskkond, kliima, elamu- ja kommunaalmajandus

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EAS ja KredEx ühendorganisatsioon)

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) siseriiklikud programmid

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIKi Negavatt

  • Mini negavatt (I-VI klassi lastele mõeldud keskkonnateemaline videokonkurss) 
  • Negavatt (18-30 aastastele noortele suunatud roheideede konkurss) -> avaneb veebruaris 2023!

 

Haridusvaldkond

Haridus- ja Teadusministeerium

 

Saksa saatkond Tallinnas

 

MTÜ Mondo maailmakool

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

 

Kultuuri ja sotsiaalvaldkonnad

Kultuuriministeerium

 

Eesti Rahvakultuuri Keskus

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

 

 

Eesti Kultuurkapital

 

Muinsuskaitseamet

 

 

------------------

Põhjamaade Ministrite Nõukogu NORDEN

 

EL LIFE programmi toetus (vt infot KIKI veebilehelt) -> Avatud!

  • Strateegilised integreeritud projektid -> Avatud! Eeltaotluse esitamise tähtaeg oli 8.09.22, täistaotluse esitamise tähtaeg 7.03.23!
  • Tehnilise abi projektid 
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 
  • Ringmajandus ja elukvaliteet 
  • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine 
  • Puhtale energiale üleminek 

 

LIFE programmi veebilehe info vaatamiseks vajuta logole

LIFE programmi info eesti keeles