29.06.22

AVALIKU SEKTORI ASUTUSELE 

 

Avaliku sektori uuenduste toetamiseks avatakse tähtajalisi taotlusvoore ja tehakse koostööd erinevate teadus-ja arendusasutustega. Toetatakse teadus- ja arendustegevust ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arengut, soodustamaks teadlaste ja ettevõtjate vahelist koostööd ning innovatsiooni.

 

EAS ja KredEx ühendorganisatsioon

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Eesti Rahvakultuuri Keskus

 

Haridus- ja Teadusministeerium

 

EL LIFE programmi toetus (vt infot KIKI veebilehelt) -> Avatud!

  • Strateegilised integreeritud projektid -> Avatud! Tähtaeg eeltaotlusel 8.09.22, täistaotlusel 7.03.23!
  • Tehnilise abi projektid -> Avatud! Tähtaeg 8.09.22!
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Ringmajandus ja elukvaliteet -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Puhtale energiale üleminek -> Avatud! Tähtaeg 16.11.22!