Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 291 otsustati muuta MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus haldusleping Jõelähtme valla ühistranspordi seadusest tulenevate ülesannete üleandmiseks. Sõlmitud haldusleping on kättesaadav SIIT, Lisa 1.

Jõelähtme Vallavolikogu 14.01.2016 otsusega nr 279 otsustati sõlmida  haldusleping Skylines Iru Vara OÜ-ga ja OÜ SILD Iru küla Klaukse maaüksuse ja Põldma maaüksuse I maatüki detailplaneeringute kohaste avalikult kasutatava teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja tehnovõrkude välja ehitamiseks. Sõlmitud haldusleping ja analüüs on kättesaadav SIIT.

Jõelähtme Vallavolikogu 15.07.2017 otsusega nr 454 otsustati sõlmida haldusleping DAVA Foods Estonia AS-ga Tallivere tee osaliseks rekonstrueerimise tellimise õiguse üleandmiseks, teehoiukulude osaliseks kandmiseks ja 10 tonnist raskemate sõidukite erilubade väljastamiseks. Sõlmitud haldusleping on kättesaadav SIIT

Jõelähtme Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 224 otsustati sõlmida haldusleping Tarmo Nurmetaloga Tõusu tee rekonstrueerimine omavahenditest alates Tõusu tee ja Kordoni tee ristmikust 545 meetri ulatuses arvestades Kaberneeme küla Tõusu tee 27 kinnistule Jõelähtme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse ulatust, kasutades selleks vähemalt kahekordse pindamise tehnoloogiat. Sõlmitud haldusleping on kättesaadav SIIT.