13.10.23

Jõelähtme valla heakorraeeskiri

Jõelähtme valla heakorraeeskirja ülesanne on tagada vallas puhtus ja heakord. Valla heakorraeeskiri kohaldub valla territooriumil elavate, viibivate ja tegutsevate isikute ning valla territooriumil asuva kinnis- või vallasvara omanike suhtes.

 

Jõelähtme valla heakorra eeskiri (Vallavolikogu määrus 26.04.12 nr 91)