Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus omavalitsustele

9.01.23

Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

  • Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda SIIT

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste
53 894 255.

Jõelähtme valla noorte infot koondav koduleht

Tegemist on noorte portaaliga, mis koondab noori puudutavat infot, et muuta see kättesaadavaks ühest kohast. Ühelt kodulehelt leiab infot vallas toimuvate noorte ürituste kohta, Kostivere ja Loo noortekeskuste tegemistest, koondatud on ka info huvihariduse ja huvitegevuse kohta valdkondade kaupa. Noorteinfo portaal pakub lisaks noortele teavet ümbritsevast elust ja võimaldab lihtsamini teha iseseisvaid teadlikke valikuid oma elu paremaks korraldamiseks ning vaba aja planeerimiseks. Info täieneb pidevalt ja alati on oodatud kõik ettepanekud, arvamused ja küsimused kodulehe kontaktisiku aadressil maarja.mehiste@joelahtme.ee