Huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse täiendava toetuse kinnitatud kava

5.03.18

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks 7. – 19. aastastele noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks on Jõelähtme valda juurde toonud mitmeid uusi tegevusi. Lisatoetust kasutades lähtutakse noorte huvidest ja vajadustest tagades huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondades.

2017. aastal oli toetuse suuruseks 32714 eurot. Toetusega avati Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Loo filiaalis pop-jazz laulu eriala õppekava. Lauluhuvilisi õpetab Evelin Samuel-Randpere. Neeme noored said sportimisvahenditeks 15 tõukeratast ja orienteerumise süsteemi innovaatilisemalt orienteerumiste läbiviimiseks. Lisaks avati Neeme Rahvamajas karate treeningud, kus kahes erinevas vanusegrupis noori õpetavad MTÜ Karatekool Lembitu treenerid. Vahenditest soetati karate treeningute läbiviimiseks vajalik poksikott. Neemes alustas tegevust ka kõigile huvilistele filmi- ja meediaring, mille eesmärk on käivitada tulevikus Jõelähtme kohalik televisioon. Kostivere Koolis alustasid uued robootikahuviringid ja  loodusteaduring Kostivere LoTe. Loodusteadusringis tegelevad noored näiteks taimede keemilise koostise uurimisega, DNA eraldamisega ja palju muu põnevaga. Kostivere Kooli looduringi ja robootikahuviringide läbiviimiseks soetati ka vajalikud vahendid.

Lisaks pakutakse huvitegevusi ka üle-vallaliselt. MTÜ Siiliokas käivitas matka- ja loodusringi 7.-12. aastastele noortele ning Looduses hakkama saamise ehk üleelamise algõppe huviringi 12.-16. aastastele noortele. Samuti käivitus mobiilne noorsootöö, mille raames käivad noorsootöötajad vähemalt kord kuus valla koolides või külades, et pakkuda noortele arendavaid tegevusi kohapeal. Lisaks sai alguse üle-vallaline noorte huvitegevuse infomess, mis annab võimaluse kohtuda uute ja juba toimivate huvitegevuse pakkujatega ühes kohas korraga ja valida endale sobiv huviring või avastada enda jaoks mõni uus huvi või hobi.

2018. aastaks on toetuse summa 85947 eurot. Toetusega jätkatakse alustatud uute huviringide läbiviimist ning lisaks käivitatakse ka uusi tegevusi. Näiteks hakkasid käesoleval aastal ringi vurama Merkuur OÜ „Mobiilsed töötoad", mis pakuvad tehnoloogiahuvilistele noortele Neemes, Kostiveres ja Lool kohapeal erinevaid töötubasid. Veebruaris alustas ka Jõelähtme teadusring, mis pakub noortele võimaluse ise läbi viia erinevaid katseid ja avastada teaduse võlusid. Sügisest alusab JJ-Street Tantsukool uue tantsustiiliga Loo Koolis just mõeldes noormeestele.

Huvitegevuse kättesaadavuse suurendamiseks alustas lisarahastuse toel 1. veebruarist siseliin J16, mis annab lisavõimaluse õhtusel ajal saada huviringi või sealt hiljem koju just nendele noortele, kellel selleks muidu võimalus puudus.

Lisarahastuse toel tekib Jõelähtme valla noortele juurde vähemalt 17 uut võimalust mitmekesisemaks ja paremini kättesaadavamaks huvitegevuseks. Kõik riigipoolse täiendava toetusega käivitatud huviringid on noortele tasuta ja ootavad alati juurde uusi huvilisi. Jõelähtme valla huvihariduse ja huvitegevuse info on koondatud noorte infoportaali noored.joelahtme.ee, kust leiab täpsema info ringide toimumise ja kontaktide kohta.

 

Toimetaja: KALEV ALGO