Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus

8.12.22
1. juulil 2017. aastal jõustus noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus, millega loodi alus 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades. Noorsootöö kvaliteedihindamisest ja hetkeolukorra kaardistusest tulenevalt on Jõelähtme valla kitsaskohtadeks noorsootöös järgnevad valdkonnad: transport – koolivälisel ajal vähesed transpordivõimalused; LTT ja sportimisvõimaluste mitmekesistamine; noorteinfo kättesaadavuse suurendamine ning vanema vanuseastme noortele (alates 13. eluaastast) tegevuste pakkumine.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid Jõelähtme valla huvihariduse ja –tegevuse 2019. aasta kava sisustamiseks e-posti aadressil liisi.vesselov@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 12. novembriks 2018 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste maarja.mehiste@joelahtme.ee
6054 859/ 53 894 255.