17.11.22

 

Jõelähtme valla kaasav eelarve 


Kaasava eelarve põhimõte on, et valla elanikud saavad kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 30 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele – esita põhjendatud projekt enda ideest või hääleta oma lemmiku poolt!
Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu Jõelähtme valla järgnevate aastate eelarvetele.
 

Tingimused:

 • ettepaneku saab esitada ja rahvahääletusel osaleda vähemalt 14-aastane isik,
 • kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning ettepaneku tegemise ajal Jõelähtme vald,
 • ühe projekti maksumus saab olla 3000 kuni 10 000 eurot.

 

Ettepaneku esitamine:


Kaasava eelarve esimene menetlus viiakse läbi vahemikus september–november 2022.a:

 • laekunud ideed avaldatakse pärast laekumist lühikokkuvõttena valla kodulehel,
 • vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon analüüsib kõik esitatud projektid,


Idee/projekti realiseerimine:

 • ühest külast/alevikust viiakse ellu vaid üks enim hääli saanud projekt,
 • rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja, vajadusel koostöös Jõelähtme vallavalitsusega.
 • kokku rahastatakse nii mitut projekti kui ettenähtud summa lubab, nt kolm projekti maksumusega 10 000 eurot või kümme projekti maksumusega 3000 eurot,
 • tingimuseks on, et ühes piirkonnas viiakse ellu üks enim hääli saanud projekt – eesmärk on realiseerida vähemalt kolme erineva küla/aleviku projekti 2023. aastal.

 

Ettepanek peab sisaldama:

 1. esitaja nime, meeskonna kirjeldust ja kontaktandmeid;
 2. nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3. kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks, projekti elluviijat ja haldajat;
 4. eelarvet - ettepaneku maksumus, koos kõikide tegevuste hinnapakkumistega;
 5. sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, kirjeldust;
 6. vajadusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

Lisaküsimuste korral, saab kirjutada priit.poldma@joelahtme.ee

Kaasava eelarve määrus, koos seletuskirjaga on leitavad: