25.10.23

Jõelähtme valla kaasav eelarve 2024

Kaasava eelarve menetlemise kord (14.09.23 volikogu määrus nr 39)

Seletuskiri kaasava eelarve mentlemise korrale

Muudatused võrreldes eelmise aasta määrusega 

Kaasava eelarve 2024. aasta mahu kinnitamine (14.09.23 volikogu otsus nr 143)

 

2024. aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine algab 25. septembril.
Jõelähtme vallavalitsus kutsub valla arengust huvitatud inimesi tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse hiljemalt 25. oktoobriks 2023 avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks 2024. aastal.

Sel aastal rahastatakse kokku nelja kaasava eelarve ettepanekut, millest sarnaselt eelmise aastaga kolm selgitatakse välja avaliku rahvahääletuse teel ja uuendusena valib neljanda välja komisjon. Muudatuse eesmärk on tagada investeeringute jõudmine ka väiksematesse küladesse, kust on laekunud väärt idee, aga hääletavaid külaelanikke võib nappida.

Ettepaneku esitamine
Ühe idee hinnanguline maksumus saab olla 3 000 kuni 7 500 eurot.

Ettepanek peab sisaldama:

✅ esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

✅ projekti nimetust – lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu;

✅ olulisust – millise kogukonna probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse see loob;

✅ kirjeldust – kuidas ettepanek ellu viikse, kas ettepanek on teostatav 2024. aasta jooksul, muu oluline teave, mida idee hindaja peaks teadma;

✅ eelarvet, mis sisaldab ettepaneku teostamise hinnangulist maksumust ja soovitatavalt hinnapakkumisi.

  kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu Jõelähtme valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanekute esitamine toimub volis.ee keskkonnas.

Lisaküsimuste korral saab kirjutada priit.poldma@joelahtme.ee

 2024. aasta kaasava eelarve ajakava
Ideede esitamine 25. september kuni 25. oktoober.
Esitatud ettepanekute analüüs ja sõelumine 26. oktoober kuni 13. november.
Rahvahääletus volis.ee keskkonnas 14. kuni 30. november.

Info kaasamistegevuste kavas: https://joelahtme.ee/kaasamistegevuste-kava