3.04.23

Elanikke: 139 inimest (1.04.2023 aasta andmetel)

Veebileht: Kaberneeme küla 

Külavanem: Geron Meier

Kodanikuühendused: MTÜ Kaberneeme külaselts

 

 

 

Kaberneeme küla asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Kaberneeme poolsaarelKaberneeme poolsaar on liivase pinnasega ja kaetud enamasti männimetsaga. Poolsaare jätkuks on Koipsi ja Rammu saar.

 

 

AJALUGU

Algul oli Kaberneeme Kaberla külale kuulunud kalarand. Esimesed kirjalikud allikad, mida võib Kaberneemega seostada, esineb aastast 1375, kui toimus eesti ja rootsi kalurite kokkupõrge. Kaberneeme küla mainitakse rootslaste külana alates aastast 1485. Kaberneeme poolsaare lähiveed olid algselt Pirita kloosti munkade kalastuskohad.

 

Kuni 1694. a. esinevad andmed on nii vähesed, et ei ole võimalik saada mingit kindlat ülevaadet küla arengust ja elust. Kindlad ürikulised andmed algavad aastast 1694, kus dokumentidest ja kaartidelt selgub, et Kaberneeme külas oli siis 13 talu. Kaluriküla areng hoogustus 20. saj. alguses. 

 

19. sajandi lõpupoole kujunes Kaberneemest üks tähtsamaid Tallinna-lähedasi kala püügi- ja töötlemiskeskusi. See oli arvatavasti esimene koht, kus rakendati keerepüüki. Esimeste hulgas hakati kala suitsutama (1892) ning alates 1893. aastast tegutses Kaberneemes kilutööstus. Hea teenistus kalastusest soodustas küla suurenemist.

 

Kaberneemest on alguse saanud ka selle kandi laevaehitus. 1912. aastal oli Kaberneemes 16 purjelaeva, kuid 1917-1919 juba 21 purjelaeva. Kaberneemest algas räimemüük Tallinna ja samuti munakivide vedu. 20. sajandi esimesel poolel saadi poolsaare lähivetest suuri lõhesaake.

 

Külas hakati kooliharidust andma alates 1917.aastast ning samuti arenes ka ühis-ja seltsitegevus. Endine koolimaja asubki mere lähedal ja kauni männimetsa all. Haridus-ja kultuurielus on see hoone mainimist leidnud seoses kirjanike Jüri ja Ülo Tuulikuga. Nende isa Karl Tuulik oli koolijuhataja ning tema lükkaski kohaliku seltsi-ja hariduselu käima. Küla kooskäimise traditsioonid katkesid 1944. aastal, kui 300-st küla asukast põgenesid paljud sõja eest ära välismaale. Vene okupatsiooni lõpul oli Kaberneeme küla liidetud Kirovi nim Kalurikolhoosiga ning Kaberneemel asus NSV Liidu piirivalvekordon.