13.10.23

Rebala kaitseala

 

Ühetasane ja lage maastik, mis avaneb Jõelähtme valda läbiva Tallinn - Narva maanteed mööda sõitjale, ei reeda kergelt oma saladusi. "Vaga vesi, sügav põhi" ütleb eesti vanarahvatarkus selle kohta. Igav loopealne omandab hoopis teise tähenduse, kui mööduja saab teada, et tegemist on Eesti ühe vanima kultuurmaastikuga, mis on harukordselt rikas mitmesuguste arheoloogiliste ja ajalooliste kinnismuististe ning kaitstavate loodusobjektide poolest.

Rikkalik ajaloopärand, mis enam kui 5000. aastase inimasustuse tulemusel on meie ajani säilunud, vajab tänapäeval kaitset. 24. septembril 1987. aastal kinnitati Rebala agraarajaloolise kaitseala põhikiri ja piirid. Ainuüksi arheoloogiamälestisi oli 25 km² suurusel alal vähemalt 300, muutes selle koha kõige suurema arheoloogiamälestiste tihedusega piirkonnaks kogu Eestis. 10. veebruaril 1998. aastal kinnitati Rebala muinsuskaitseala uued piirid, mis vastasid paremini ajaloolise piirkonna kui terviku käsitlemisele. Kaitseala pindala on nüüd 74 ha.

Kaitseala eesmärgiks on säilitada siinset elukeskkonda võimalikult ehedal moel, kaitsta rohkeid kinnismälestisi inimeste teadmatuse või pahatahtlikkuse eest ning teavitada ja informeerida kaitsealal viibijaid. Kaitseala külastaja võib tutvuda siinse ajaloo ja loodusega talle sobival viisil, läbides vahemaid auto või jalgrattaga, miks mitte jalgsigi.

 

Teekonnal pakuvad abi suunavad viidad ja kaart koos ülevaatega kaitseala vaatamisväärsustest. Hea on alustada matka Jõelähtmelt, Rebala kaitseala keskus-muuseumist, kus on väljapanek arheoloogilistest leidudest ja paikkonna ajaloost ning võimalus saada täpsemat informatsiooni kogu kaitseala kohta.

 

Rebala kaitseala hõlmab palju suuremat ala kui vaid Rebala keskus-muuseumi ümbrust. Kaitseala piiridesse jäävad nii muinsuskaitseala kui suured loodusväärtusega alad mõlemal pool Peterburi maanteed. Rebala ala hõlmab hulka Jõelähtme valla külasid kuni mereäärse rannikuni. 

Allikas: Maa-ameti kaart.

 

Kostivere maastikukaitseala

Kostivere maastikukaitseala asub Jõelähtme vallas Jõelähtme, Loo ja Parasmäe külas ning Kostivere alevikus.

Kostivere maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:

1) karstivorme, looduslikke ja pool-looduslikke kooslusi, maastikku ja maastikuilmet ning ohustatud ja haruldasi liike;

2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on karstijärved ja järvikud, kuivad niidud lubjarikkal mullal, lood (alvarid), niiskuslembesed kõrgrohustud, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud, nõrglubja-allikad ja plaatlood.

Täpsem info lisatud dokumentides.

 

Ruu loodusobjekt

Ruu küla lähiümbrus on võetud kohaliku omavalituse kaitse alla Jõelähtme vallavolikogu otsusega (13.08.20 nr 424).

Kaitstava loodusobjekti nimeks on "Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav Ruu loodusobjekt" ning sellele on kehtestatud kaitse-eeskiri. Kaitstava ala pindala on 238 hektarit.

Täpsem info lisatud dokumentides.