4.09.22

Jõelähtme valla asustusüksused

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 (22.12.2006) „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" lisa [RT I, 04.01.2013, 30 –jõust. 07. 01. 2013]

Alevikud

 1. Kostivere alevik
 2. Loo alevik

Külad

 1. Aruaru küla
 2. Haapse küla
 3. Haljava küla
 4. Ihasalu küla
 5. Iru küla
 6. Jõelähtme küla
 7. Jõesuu küla
 8. Jägala küla
 9. Jägala-Joa küla
 10. Kaberneeme küla
 11. Kallavere küla
 12. Koila küla
 13. Koipsi küla
 14. Koogi küla
 15. Kostiranna küla
 16. Kullamäe küla
 17. Liivamäe küla
 18. Loo küla
 19. Maardu küla
 20. Manniva küla
 21. Neeme küla
 22. Nehatu küla
 23. Parasmäe küla
 24. Rammu küla
 25. Rebala küla
 26. Rohusi küla
 27. Ruu küla
 28. Saha küla
 29. Sambu küla
 30. Saviranna küla
 31. Uusküla küla
 32. Vandjala küla
 33. Võerdla küla
 34. Ülgase küla

Külavanemate nimekiri, kontaktid ja volituste tähtajad

22.09.22

Jõelähtme valla külad

Valla külade infoni jõuab vajutades siia. Iga küla juures on küla asukohta kaardil, aga ka olulisemad andmed (rahvaarv jms). Samuti leiab sealt infot ajaloo kohta, vaatamisväärsuste jms.

25.07.22

Veevõtukohad külades

Jõelähtme valla külades asuvad tuletõrjehüdrandid, -veevõtupaagid ja looduslikud veevõtu kohad 

Objektide asukohti näeb Maa-ameti kaardilt.