29.09.22

MAAELU ARENDAMINE

Jõelähtme valla ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi nõustab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) . Maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist.

 

Põllumajanduse Registrite ja informatsiooni Amet (PRIA) toetused 

Jõelähtme valla elanikke nõustab ja abistab tasuta PRIA Harjumaa teenindusbüroo.

 

2022. aastal saab taotleda järgmisi põllumajanduse otsetoetusi ning maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi:

 

PRIA rahastus, LEADER meetme toetus - (vt infot PRIA veebilehelt)

PRIA jagab maapiirkonna toetusi piirkondlike LEADER tegevusgruppide abil. LEADER tegevusgrupp Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas, kes PRIA meetmete toetuse taotlejaid nõustab ja abistab, on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu.

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) - (vt infot PRIA veebilehelt)

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 2016-2020 Harjumaa kalanduspiirkonna algatusrühmaks on MTÜ Harju Kalandusühing - www.harjukalandus.eu

 

 

EL-i LIFE programmi toetus (vt infot KIKI veebilehelt) -> Avatud!

  • Strateegilised integreeritud projektid -> Avatud! Eeltaotluse esitamise tähtaeg oli 8.09.22, täistaotluse tähtaeg 7.03.23!
  • Tehnilise abi projektid
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Ringmajandus ja elukvaliteet -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Puhtale energiale üleminek -> Avatud! Tähtaeg 16.11.22!