Jõelähtme Vallavolikogu 14.10.2009 otsusega nr 553 kehtestati Manniva küla Rohkvahe maaüksuse detailplaneering, millega moodustati olemasoleva majavalduse juurde kaks uut üksikelamukrunti....

Manniva küla Rohkvahe maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 14.10.2009 otsusega nr 553 kehtestati Manniva küla Rohkvahe maaüksuse detailplaneering, millega moodustati olemasoleva majavalduse juurde kaks uut üksikelamukrunti....

Jõelähtme Vallavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 81 kehtestati Jägala küla Kassi maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette kinnistu jagamisel tekkivatele kuuele elamumaa krundile üksikelamute...

Jägala küla Kassi maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 81 kehtestati Jägala küla Kassi maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette kinnistu jagamisel tekkivatele kuuele elamumaa krundile üksikelamute...

Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2000 otsusega nr 62 kehtestati Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneering, millega kavandati maa-alale 14 elamumaa krunti ning neid teenindavad teed ja...

Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Untaugu tee 16 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2000 otsusega nr 62 kehtestati Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneering, millega kavandati maa-alale 14 elamumaa krunti ning neid teenindavad teed ja...

Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 226 kehtestati Loo aleviku Spordi- ja tervisekeskuse maa-ala detailplaneering, millega nähti ette Spordi- ja tervisekeskusele krundipiiride määramine...

Loo aleviku Spordi- ja tervisekeskuse maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 226 kehtestati Loo aleviku Spordi- ja tervisekeskuse maa-ala detailplaneering, millega nähti ette Spordi- ja tervisekeskusele krundipiiride määramine...

Jõelähtme Vallavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 274 kehtestati Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneering, millega kavandati kaheksa elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest...

Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Joakõrtsi tee 8 maaüksuse osas

Jõelähtme Vallavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 274 kehtestati Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneering, millega kavandati kaheksa elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41 kehtestati Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering, millega nähti ette maa-alale golfikeskuse, detailplaneeringu järgsete...

Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Helme tee 12 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41 kehtestati Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering, millega nähti ette maa-alale golfikeskuse, detailplaneeringu järgsete...

Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 105 kehtestati Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks...

Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 105 kehtestati Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks...

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 08.06.2017 korraldusega nr 513 „Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 08.06.2017 korraldusega nr 513 „Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Jõelähtme Vallavolikogu 31.03.2009 otsusega nr 475 „Loo aleviku Kruusimäe 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Loo alevik, Kruusimäe 1 detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Jõelähtme Vallavolikogu 31.03.2009 otsusega nr 475 „Loo aleviku Kruusimäe 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

  Liivamäe küla Käpa detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.04.2005 otsusega nr 348. Detailplaneeringuga moodustati Käpa 7 maaüksus ning  määratu hoonestusõigus...

Liivamäe küla Käpa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Käpa tee 7 kinnistu osas

  Liivamäe küla Käpa detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.04.2005 otsusega nr 348. Detailplaneeringuga moodustati Käpa 7 maaüksus ning  määratu hoonestusõigus...

Maardu küla Hiie I detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pikapõllu tee 3a ja 3b piiride ja sihtotstarvete osas. Maardu küla Hiie I detailplaneering kehtestati 30.09.2010 Jõelähtme...

Maardu küla Hiie I detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pikapõllu tee 3a ja 3b piiride ja sihtotstarvete osas

Maardu küla Hiie I detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pikapõllu tee 3a ja 3b piiride ja sihtotstarvete osas. Maardu küla Hiie I detailplaneering kehtestati 30.09.2010 Jõelähtme...

Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu poolt 13 oktoober 2016 otsusega nr 384.  Osaline kehtetuks tunnistamine puudutab...

Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kahetuks tunnistamine Kordoni tee 54 ja 56 kinnistute osas

Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu poolt 13 oktoober 2016 otsusega nr 384.  Osaline kehtetuks tunnistamine puudutab...

Manniva küla Sootalu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavalitsuse 25.02.2002 otsusega nr 10. Detailplaneeringuga moodustati 17 elamumaa krunti ning lahendati veevarustus ühtse süsteemi...

Manniva küla Sootalu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest keeldumine Sootalu tee 2 veelahenduse osas

Manniva küla Sootalu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavalitsuse 25.02.2002 otsusega nr 10. Detailplaneeringuga moodustati 17 elamumaa krunti ning lahendati veevarustus ühtse süsteemi...

Loo alevik Välja detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 28.01.2003 otsusega nr 19. Detailplaneeringuga jagati 3,3 ha suurune maa-ala 16ks väikeelamukrundiks ja planeeriti kruntidele...

Jõelähtme valla Loo alevik Välja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeääre tee 11 kinnistu osas

Loo alevik Välja detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 28.01.2003 otsusega nr 19. Detailplaneeringuga jagati 3,3 ha suurune maa-ala 16ks väikeelamukrundiks ja planeeriti kruntidele...

Tirisaare detailplaneering kehtestati  29.06.2011  Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 201. Planeeringuga  on Jõeranna tee 3 kinnistu pindalaks määratud 2.11 ha ja otstarbeks...

Ruu küla Tirisaare detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeranna tee 3 kinnistu osas

Tirisaare detailplaneering kehtestati  29.06.2011  Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 201. Planeeringuga  on Jõeranna tee 3 kinnistu pindalaks määratud 2.11 ha ja otstarbeks...

Loo küla Kandle detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 138. Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Kandle kinnistu viieks krundiks, kusjuures ühe kinnistu...

Loo küla Kandle detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine vee ja tehnovarustuse osas

Loo küla Kandle detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 138. Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Kandle kinnistu viieks krundiks, kusjuures ühe kinnistu...

Koogi küla Laageri maaüksuse II maatüki  detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 261. Detailplaneeringuga muudeti maaüksuse sihtotstarvet maatulundusmaast...

Koogi küla Laageri maaüksuse II maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Koogi küla Laageri maaüksuse II maatüki  detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 261. Detailplaneeringuga muudeti maaüksuse sihtotstarvet maatulundusmaast...

Kallavere küla Kaarli detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 30. oktoobri 2007 otsusega nr 279. Detailplaneeringuga moodustati  ca 3,23 ha pindalaga kinnistule kuus elamumaa...

Kallavere küla Kaarli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kallavere küla Kaarli detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 30. oktoobri 2007 otsusega nr 279. Detailplaneeringuga moodustati  ca 3,23 ha pindalaga kinnistule kuus elamumaa...

Liivamäe küla Kärsa II detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29. juuni 2004 otsusega nr. 116. Detailplaneeringuga moodustati 6 elamumaa krunti ja üks ärimaa krunt. Saage tee 23...

Liivamäe küla Kärsa II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Saage tee 23 kinnistu osas

Liivamäe küla Kärsa II detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29. juuni 2004 otsusega nr. 116. Detailplaneeringuga moodustati 6 elamumaa krunti ja üks ärimaa krunt. Saage tee 23...

Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 223. Detailplaneeringuga jagati Loovälja tee 7 maaüksus viieks krundiks. Moodustati neli...

Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Loovälja tee 11 kinnistu osas

Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 223. Detailplaneeringuga jagati Loovälja tee 7 maaüksus viieks krundiks. Moodustati neli...