Jõelähtme Vallavolikogu 15.08.2019 otsusega nr 250 kehtestati Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine äri-...

Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ilunurme tee 5 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 15.08.2019 otsusega nr 250 kehtestati Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine äri-...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41 kehtestati Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering, millega nähti ette maa-alale golfikeskuse, detailplaneeringu järgsete...

Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41 kehtestati Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering, millega nähti ette maa-alale golfikeskuse, detailplaneeringu järgsete...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 05.10.2023 vastu korralduse nr 860 „Jõesuu küla Laheranna 1 ja Jõesuu puhkeala kinnistute, Ihasalu küla Laheranna 5-8 ja Jõesuu puhkeala kinnistute...

Jõesuu küla Laheranna 1 ja Jõesuu puhkeala kinnistute, Ihasalu küla Laheranna 5-8 ja Jõesuu puhkeala kinnistute detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 05.10.2023 vastu korralduse nr 860 „Jõesuu küla Laheranna 1 ja Jõesuu puhkeala kinnistute, Ihasalu küla Laheranna 5-8 ja Jõesuu puhkeala kinnistute...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200 kehtestati Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 12 ha. Planeeringuga...

Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kadakaranna tn 17 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 26.04.2005 otsusega nr 200 kehtestati Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 12 ha. Planeeringuga...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004. a otsusega nr 118 kehtestati Neeme küla Kaldaaluse 3 maaüksuse detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 0,3 ha. Planeeringuga kavandati...

Neeme küla maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Untaugu tee 20 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004. a otsusega nr 118 kehtestati Neeme küla Kaldaaluse 3 maaüksuse detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 0,3 ha. Planeeringuga kavandati...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.06.2001. a otsusega nr 45 kehtestati Ihasalu küla PRII MAAT I maaüksuse detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 3,6 ha. Planeeringuga kavandati 13...

Ihasalu küla PRII MAAT I maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Prii tee 11 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 26.06.2001. a otsusega nr 45 kehtestati Ihasalu küla PRII MAAT I maaüksuse detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 3,6 ha. Planeeringuga kavandati 13...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2011 otsusega nr 201 kehtestati  Ruu  küla Tirisaare detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 16 ha. Planeeringuga on kavandatud...

Ruu küla Tirisaare detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeranna tee 2 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2011 otsusega nr 201 kehtestati  Ruu  küla Tirisaare detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 16 ha. Planeeringuga on kavandatud...

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 11.05.2023 vastu korralduse nr 409 „Kostiranna küla Lepiku I maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse osaline lõpetamine Kostiranna tee 17//32 maaüksuse...

Kostiranna küla Lepiku I maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Jõelähtme Vallavalitsus võttis 11.05.2023 vastu korralduse nr 409 „Kostiranna küla Lepiku I maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse osaline lõpetamine Kostiranna tee 17//32 maaüksuse...

Jõelähtme Vallavolikogu 26.03.2002 otsusega nr 18 kehtestati Iru küla Matsu 2 detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 5,82 ha. Detailplaneeringuga kavandati maa-alale 17...

Iru küla Matsu 2 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ämma põik 13 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 26.03.2002 otsusega nr 18 kehtestati Iru küla Matsu 2 detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 5,82 ha. Detailplaneeringuga kavandati maa-alale 17...

Jõelähtme Vallavolikogu 27.06.2007 otsusega nr 230 kehtestati Neeme küla Villu kinnistu detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 1,16 ha. Detailplaneeringuga kavandati...

Neeme küla Villu kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärituule tee 3 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 27.06.2007 otsusega nr 230 kehtestati Neeme küla Villu kinnistu detailplaneering, mille planeeritava ala suuruseks oli ca 1,16 ha. Detailplaneeringuga kavandati...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004 otsusega nr 117 kehtestati Neeme küla Kolli 4 maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine kaheks kinnistuks. Tekkivatele elamumaa...

Neeme küla Kolli 4 maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 29.06.2004 otsusega nr 117 kehtestati Neeme küla Kolli 4 maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine kaheks kinnistuks. Tekkivatele elamumaa...

Jõelähtme Vallavolikogu 14.10.2009 otsusega nr 553 kehtestati Manniva küla Rohkvahe maaüksuse detailplaneering, millega moodustati olemasoleva majavalduse juurde kaks uut üksikelamukrunti....

Manniva küla Rohkvahe maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 14.10.2009 otsusega nr 553 kehtestati Manniva küla Rohkvahe maaüksuse detailplaneering, millega moodustati olemasoleva majavalduse juurde kaks uut üksikelamukrunti....

Jõelähtme Vallavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 81 kehtestati Jägala küla Kassi maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette kinnistu jagamisel tekkivatele kuuele elamumaa krundile üksikelamute...

Jägala küla Kassi maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 81 kehtestati Jägala küla Kassi maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette kinnistu jagamisel tekkivatele kuuele elamumaa krundile üksikelamute...

Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2000 otsusega nr 62 kehtestati Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneering, millega kavandati maa-alale 14 elamumaa krunti ning neid teenindavad teed ja...

Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Untaugu tee 16 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2000 otsusega nr 62 kehtestati Neeme küla Liivametsa 4 ja Olo 2 detailplaneering, millega kavandati maa-alale 14 elamumaa krunti ning neid teenindavad teed ja...

Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 226 kehtestati Loo aleviku Spordi- ja tervisekeskuse maa-ala detailplaneering, millega nähti ette Spordi- ja tervisekeskusele krundipiiride määramine...

Loo aleviku Spordi- ja tervisekeskuse maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 226 kehtestati Loo aleviku Spordi- ja tervisekeskuse maa-ala detailplaneering, millega nähti ette Spordi- ja tervisekeskusele krundipiiride määramine...

Jõelähtme Vallavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 274 kehtestati Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneering, millega kavandati kaheksa elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest...

Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Joakõrtsi tee 8 maaüksuse osas

Jõelähtme Vallavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 274 kehtestati Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneering, millega kavandati kaheksa elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest...

Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41 kehtestati Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering, millega nähti ette maa-alale golfikeskuse, detailplaneeringu järgsete...

Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Helme tee 12 kinnistu osas

Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41 kehtestati Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering, millega nähti ette maa-alale golfikeskuse, detailplaneeringu järgsete...

Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 105 kehtestati Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks...

Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 105 kehtestati Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamine üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks...

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 08.06.2017 korraldusega nr 513 „Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 08.06.2017 korraldusega nr 513 „Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Jõelähtme Vallavolikogu 31.03.2009 otsusega nr 475 „Loo aleviku Kruusimäe 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Loo alevik, Kruusimäe 1 detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Jõelähtme Vallavolikogu 31.03.2009 otsusega nr 475 „Loo aleviku Kruusimäe 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...