Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 08.06.2017 korraldusega nr 513 „Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine

Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 08.06.2017 korraldusega nr 513 „Ruu küla Männiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Jõelähtme Vallavolikogu 31.03.2009 otsusega nr 475 „Loo aleviku Kruusimäe 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Loo alevik, Kruusimäe 1 detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Jõelähtme Vallavolikogu 31.03.2009 otsusega nr 475 „Loo aleviku Kruusimäe 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

  Liivamäe küla Käpa detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.04.2005 otsusega nr 348. Detailplaneeringuga moodustati Käpa 7 maaüksus ning  määratu hoonestusõigus...

Liivamäe küla Käpa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Käpa tee 7 kinnistu osas

  Liivamäe küla Käpa detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.04.2005 otsusega nr 348. Detailplaneeringuga moodustati Käpa 7 maaüksus ning  määratu hoonestusõigus...

Maardu küla Hiie I detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pikapõllu tee 3a ja 3b piiride ja sihtotstarvete osas. Maardu küla Hiie I detailplaneering kehtestati 30.09.2010 Jõelähtme...

Maardu küla Hiie I detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pikapõllu tee 3a ja 3b piiride ja sihtotstarvete osas

Maardu küla Hiie I detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pikapõllu tee 3a ja 3b piiride ja sihtotstarvete osas. Maardu küla Hiie I detailplaneering kehtestati 30.09.2010 Jõelähtme...

Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu poolt 13 oktoober 2016 otsusega nr 384.  Osaline kehtetuks tunnistamine puudutab...

Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kahetuks tunnistamine Kordoni tee 54 ja 56 kinnistute osas

Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu poolt 13 oktoober 2016 otsusega nr 384.  Osaline kehtetuks tunnistamine puudutab...

Manniva küla Sootalu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavalitsuse 25.02.2002 otsusega nr 10. Detailplaneeringuga moodustati 17 elamumaa krunti ning lahendati veevarustus ühtse süsteemi...

Manniva küla Sootalu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest keeldumine Sootalu tee 2 veelahenduse osas

Manniva küla Sootalu detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavalitsuse 25.02.2002 otsusega nr 10. Detailplaneeringuga moodustati 17 elamumaa krunti ning lahendati veevarustus ühtse süsteemi...

Loo alevik Välja detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 28.01.2003 otsusega nr 19. Detailplaneeringuga jagati 3,3 ha suurune maa-ala 16ks väikeelamukrundiks ja planeeriti kruntidele...

Jõelähtme valla Loo alevik Välja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeääre tee 11 kinnistu osas

Loo alevik Välja detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 28.01.2003 otsusega nr 19. Detailplaneeringuga jagati 3,3 ha suurune maa-ala 16ks väikeelamukrundiks ja planeeriti kruntidele...

Tirisaare detailplaneering kehtestati  29.06.2011  Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 201. Planeeringuga  on Jõeranna tee 3 kinnistu pindalaks määratud 2.11 ha ja otstarbeks...

Ruu küla Tirisaare detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeranna tee 3 kinnistu osas

Tirisaare detailplaneering kehtestati  29.06.2011  Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 201. Planeeringuga  on Jõeranna tee 3 kinnistu pindalaks määratud 2.11 ha ja otstarbeks...

Loo küla Kandle detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 138. Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Kandle kinnistu viieks krundiks, kusjuures ühe kinnistu...

Loo küla Kandle detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine vee ja tehnovarustuse osas

Loo küla Kandle detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 138. Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Kandle kinnistu viieks krundiks, kusjuures ühe kinnistu...

Koogi küla Laageri maaüksuse II maatüki  detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 261. Detailplaneeringuga muudeti maaüksuse sihtotstarvet maatulundusmaast...

Koogi küla Laageri maaüksuse II maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Koogi küla Laageri maaüksuse II maatüki  detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 261. Detailplaneeringuga muudeti maaüksuse sihtotstarvet maatulundusmaast...

Kallavere küla Kaarli detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 30. oktoobri 2007 otsusega nr 279. Detailplaneeringuga moodustati  ca 3,23 ha pindalaga kinnistule kuus elamumaa...

Kallavere küla Kaarli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kallavere küla Kaarli detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 30. oktoobri 2007 otsusega nr 279. Detailplaneeringuga moodustati  ca 3,23 ha pindalaga kinnistule kuus elamumaa...

Liivamäe küla Kärsa II detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29. juuni 2004 otsusega nr. 116. Detailplaneeringuga moodustati 6 elamumaa krunti ja üks ärimaa krunt. Saage tee 23...

Liivamäe küla Kärsa II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Saage tee 23 kinnistu osas

Liivamäe küla Kärsa II detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29. juuni 2004 otsusega nr. 116. Detailplaneeringuga moodustati 6 elamumaa krunti ja üks ärimaa krunt. Saage tee 23...

Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 223. Detailplaneeringuga jagati Loovälja tee 7 maaüksus viieks krundiks. Moodustati neli...

Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Loovälja tee 11 kinnistu osas

Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 223. Detailplaneeringuga jagati Loovälja tee 7 maaüksus viieks krundiks. Moodustati neli...

Künkasauna maaüksuse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.07.1999 otsusega nr 182. Detailplaneeringuga moodustati seitse elamumaa krunti ja määrati ehitusõigus väikeelamute...

Künkasauna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Künka tee 11 (24504:004:0017) kinnistu osas

Künkasauna maaüksuse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 01.07.1999 otsusega nr 182. Detailplaneeringuga moodustati seitse elamumaa krunti ja määrati ehitusõigus väikeelamute...

Jõelähtme valla Parasmäe küla Lillevälja kinnistu detailplaneering kehtestati 31.03.2014 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 56.  Detailplaneering moodustati olemasolevast talukompleksist 3...

Jõelähtme valla Parasmäe küla Lillevälja kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas

Jõelähtme valla Parasmäe küla Lillevälja kinnistu detailplaneering kehtestati 31.03.2014 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 56.  Detailplaneering moodustati olemasolevast talukompleksist 3...

Kostiranna küla Knuudi kinnistu detailplaneering kehtestati  30.12.2020 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 140. Detailplaneerinuga kavandati olemasoleva talu juurde kaks ühepereelamu...

Kostiranna küla Knuudi kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Nuudi tee 7 ja Rajametsa kinnistute osas

Kostiranna küla Knuudi kinnistu detailplaneering kehtestati  30.12.2020 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 140. Detailplaneerinuga kavandati olemasoleva talu juurde kaks ühepereelamu...

Ihasalu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestati  17. 03. 2016 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 301. Detailplaneerinuga muudeti Lamme kinnistu sihtotstarve elamumaaks...

Ihasalu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas

Ihasalu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestati  17. 03. 2016 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 301. Detailplaneerinuga muudeti Lamme kinnistu sihtotstarve elamumaaks...

Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Ämma tee 75 ja 77 kinnistute osas. Jõelähtme valla Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneering...

Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ämma tee 75 ja 77 kinnistute osas

Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Ämma tee 75 ja 77 kinnistute osas. Jõelähtme valla Iru küla Lõo, Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneering...

Jõelähtme Vallavolikogu 13.05.2021 otsusega nr 494 uuendati Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu menetlus eesmärgiga viia kehtiv detailplaneering kooskõlla looduskaiste...

Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõelähtme Vallavolikogu 13.05.2021 otsusega nr 494 uuendati Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu menetlus eesmärgiga viia kehtiv detailplaneering kooskõlla looduskaiste...

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41. Detailplaneeringuga kavandati 127,6 hektari suurusele maa-alale...

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ristikangru tee 47 osas.

Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 41. Detailplaneeringuga kavandati 127,6 hektari suurusele maa-alale...