Noorsootöö rahulolu-uuring 2023

Palume Sul osaleda Jõelähtme valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites küsimustiku, annad Jõelähtme vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita. Vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.

Uuringu kontaktisik on Maarja Mehiste (maarja.mehiste@joelahtme.ee, telefon 605 4859)
 

Küsitlus 7-12 aastastele vastamine on lõppenud.

Küsitlus 13-19 aaastastele vastamine on lõppenud.

Küsitlus 20-26 aaastastele vastamine on lõppenud.

Noorsootöötajate (k.a ringijuhtide) tagasiside ankeet vastamine on lõppenud.

Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet vastamine on lõppenud.